In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Daardoor hebben gemeenten extra taken en verantwoordelijkheden toebedeeld gekregen. Bijvoorbeeld het begeleiden van meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Ben je werkzaam bij een gemeente en heb je integratie en ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden in je portefeuille? Laat je bijstaan door onze deskundigen van de afdeling Arbeidsontwikkeling.

Advies over passend werk

WVS is sinds jaar en dag gespecialiseerd in het vergroten van de arbeidsontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit biedt een grotere kans op een baan. Wij zetten hiervoor uiteenlopende diensten en instrumenten in. Het geven van arbeidsdeskundig advies is één van die instrumenten. Tijdens het arbeidsdeskundig advies maken we de mogelijkheden en beperkingen van een kandidaat inzichtelijk. Vervolgens geeft een arbeidsdeskundige advies over passend werk (én aanpassingen in het werk), zodat de kandidaat weer aan de slag kan.

Dossieronderzoek, gesprekken en werkplekbezoek

Het arbeidsdeskundig advies bestaat uit meerdere onderdelen. Zo starten we met een dossierstudie, waarbij we het functioneren van de werkende of werkzoekende in kaart brengen. Daarna volgen er gesprekken met zowel de werknemer als de werkgever. Bovendien bezoekt de arbeidsdeskundige de werkplek om deze te inventariseren. Nadat we alle bevindingen hebben verzameld, vormen we een advies met oog op duurzame inzetbaarheid. Dit advies bevat aanbevelingen tot aanpassingen, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • persoonlijk functioneren;
  • sociaal functioneren;
  • fysieke omgevingseisen;
  • dynamische handelingen;
  • statische houdingen;
  • werktijden.

Arbeidsdeskundig advies in verzuimsituaties

Ook in verzuimsituaties kan een arbeidsdeskundig advies uitkomst bieden. Is een medewerker ziek geworden of is er sprake van een grotere beperking bij het uitvoeren van de werkzaamheden? Dan kan onze arbeidsdeskundige een onafhankelijke beoordeling doen en advies geven over het re-integratietraject.

Meer weten?

Onze arbeidsdeskundigen staan je graag te woord en nodigen jou, als je dat wilt, uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij over de mogelijkheden van het arbeidsdeskundig advies en kijken we welk advies bij jouw kandidaat past. Aarzel niet en neem contact met ons op!

TOP