Met de komst van de Participatiewet in 2015 is er een en ander veranderd. Zo zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de arbeidsparticipatie en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werk jij bij de gemeente en houd jij je bezig met begeleiding en arbeidsontwikkeling van mensen met een (arbeids)beperking? Maak dan gebruik van onze expertise.

Maak kennis met arbeidsontwikkeling

WVS is sinds 1974 actief in de omgeving West-Brabant. Als leerwerkbedrijf hebben we de kennis en kunde in huis om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar regulier werk. Hierbij zetten wij vanuit onze afdeling Arbeidsontwikkeling diverse diensten en instrumenten in. Niet alleen voor werkenden en werkzoekenden, maar ook voor werkgevers en gemeenten. Zo bieden we diverse arbeidsparticipatietrajecten aan voor statushouders.

Inburgeren en participeren

Mensen met een migratieachtergrond kunnen in Nederland een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Om deze afstand te verkleinen, is het belangrijk dat zij werkervaring opdoen en taal- en werknemersvaardigheden ontwikkelen. Wij hebben ervaring in het begeleiden en opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond of mensen die willen inburgeren. In onze maatwerktrajecten voor statushouders staat inburgeren en participeren centraal.

Doorstroom naar betaald werk

Onze gedachte is dat inburgeren beter slaagt door te participeren. Daarom ligt de focus op leren en werken. Een traject kan bestaan uit deeltrajecten, zoals:

  • Leerwerken en taal
  • Duale inburgering
  • Maatschappelijke begeleiding

De minimale duur van het traject voor statushouders is zes maanden en afhankelijk van de doelstellingen. Na afloop van het traject heeft de deelnemer een verbeterde arbeidsmarktpositie. En waar mogelijk laten we de hem of haar doorstromen naar betaald werk. Hiervoor werken we nauw samen met het WerkgeversServicepunt West-Brabant.

Meer weten?

Wil je meer informatie over of ben je geïnteresseerd in deze dienst? Wij kunnen vlot een traject opstarten. Neem contact met ons en vraag naar de mogelijkheden!

TOP