Door de invoering van de Participatiewet in 2015 hebben lokale overheden een extra verantwoordelijkheid gekregen. Zo heeft de gemeente de taak om meer mensen met een beperking naar regulier werk te helpen. Maar hoe vlieg je dit aan? Laat je bijstaan door onze afdeling Arbeidsontwikkeling!

Arbeidsontwikkeling

Als leerwerkbedrijf hebben wij ruime ervaring in het vergroten van de arbeidsontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit biedt een grotere kans op een baan. Hierbij maakt onze afdeling Arbeidsontwikkeling gebruik van uiteenlopende diensten en instrumenten. Ben je werkzaam bij een gemeente en verantwoordelijk voor de integratie en ontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking? Dan kunnen wij jou ondersteunen. Bijvoorbeeld met het uitvoeren van een intake.

Mogelijkheden kandidaat in beeld brengen

Wil je een zo volledig mogelijk beeld krijgen van een werkende en/of een werkzoekende? Met een intake maken wij dit op een gemakkelijke en laagdrempelige manier inzichtelijk. We stellen de afstand tot de arbeidsmarkt vast door de basiscompetenties in kaart te brengen. Zo kun je de arbeidsmarktpositie van jouw kandidaat versterken.

Reguliere intake en uitgebreide intake

Je kunt kiezen uit twee varianten: de reguliere intake en de uitgebreide intake. De reguliere intake duurt twee uur en de bevindingen verwerken we in een rapportage. Dit rapport bevat de diagnose, maar ook een advies over de re-integratie. De uitgebreide intake neemt maximaal vier uur in beslag en levert een trajectplan op. In dit trajectplan worden de doelen, de activiteiten én de wijze van trajectbegeleiding opgenomen. Ook schetsen we een realistisch tijdspad en geven een inschatting van de kosten van het vervolgtraject.

Meer weten?

Wil je een intake laten uitvoeren of ben je benieuwd wat onze afdeling Arbeidsontwikkeling jou nog meer kan bieden? Neem contact met ons op. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden. En als je wilt, lichten we de verschillen tussen de reguliere en de uitgebreide intake nog uitgebreider aan jou toe!

TOP