In 2015 is de Participatiewet ingevoerd met als doel dat mensen met een (arbeids)beperking sneller een passende baan vinden. Door de komst van deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de arbeidsintegratie en ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen die kan werken, moet aan de slag geholpen worden!

Arbeidsontwikkeling

Als leerwerkbedrijf is het onze belangrijkste taak mensen met een beperking naar een plek op de arbeidsmarkt te begeleiden. Wij hebben daarvoor verschillende diensten en instrumenten tot onze beschikking. Gemeenten en werkgevers kunnen een beroep doen op de kennis en kunde van onze afdeling Arbeidsontwikkeling. Bijvoorbeeld bij het creëren van functies.

Jobcarving en jobcreation

Het creëren van functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het anders inrichten van bedrijfsprocessen of het anders indelen van taken wordt functiecreatie genoemd. We maken onderscheid tussen twee methodes: functiecreatie op individueel niveau (jobcarving) en functiecreatie op structureel niveau (jobcreation). Bij jobcarving brengen we vraag en aanbod bij elkaar door functies aan te passen aan de mogelijkheden van de persoon. Bij jobcreation gaan we bedrijfsprocessen anders inrichten en taken afsplitsten. Hierdoor kan regulier personeel (beter) worden ingezet voor hun werk. De eenvoudige taken voegen we samen, zodat er geschikte functies voor mensen met een (arbeids)beperking ontstaan.

Drie fases

Functiecreatie bestaat uit drie fases. In de eerste fase voeren we een quickscan uit om te bepalen of functiecreatie op structureel niveau mogelijk is. Fase 2 staat in het teken van het observeren en interviewen van medewerkers om werkzaamheden te analyseren en nieuwe functies vast te stellen. Ten slotte zoeken we in de derde en laatste fase naar een invulling van de functie(s).

Meer weten?

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op: onze deskundigen van de afdeling Arbeidsontwikkeling vertellen je graag meer! Over functiecreatie, én over onze andere diensten. Natuurlijk ben je ook welkom voor een kennismakingsgesprek.

TOP