WVS onderaan de streep

Scroll naar beneden om WVS in het jaar 2017 in cijfers uitgedrukt te zien. Wij adviseren om deze pagina op een tablet of PC te bekijken aangezien sommige complexe tabellen op smartphones niet volledig getoond kunnen worden.

+++
Aantal inwoners per gemeente

Op 31-12-2017

+++
Verdeling medewerkers naar gemeente van inwoning

Per 31-12-2017

WSW Ambtelijk Flexkompaan WIW Beschut (via Flexkompaan) Totaal ID
pers fte pers fte pers fte pers fte pers fte pers fte pers
Bergen op Zoom (748) 477 409,91 11 10,75 13 11,75 1 1,00 9,00 6,08 511 439,49 17
Woensdrecht (873) 92 82,63 8 7,50 5 4,60 1 0,89 2,00 1,05 108 96,67
Steenbergen (851) 116 101,11 4 3,83 5 4,50 0 0 2,00 1,10 127 110,54
Roosendaal (1674) 652 552,91 20 18,83 29 26,08 0 0 10,00 6,73 711 604,54
Halderberge (1655) 240 204,82 6 5,78 12 10,80 0 0 4,00 2,90 262 224,30
Moerdijk (1709) 119 102,54 0 0 3 2,85 2 1,89 4,00 2,70 128 109,98
Rucphen (840) 297 251,97 8 6,86 4 3,90 0 0 1,00 0,80 310 263,54
Etten-Leur (777) 249 215,56 5 4,31 8 6,85 0 0 5,00 2,80 267 229,51
Zundert (879) 92 81,19 4 3,78 1 0,90 0 0 3,00 2,10 100 87,97
Overig 51 45,97 10 8,42 29 24,79 0 0 0 0 90 79,18
Totaal 2.385 2.048,62 76 70,06 109 97,01 4 3,78 40,00 26,25 2614 2245,72 17

+++
Verdeling medewerkers naar gemeente van inwoning

Per 31-12-2017

  Bedrijf 1 Bedrijf 2 Bedrijf 3 Bedrijf 4 Bedrijf 5 Centrale Diensten
Bergen op Zoom (748) 71 244 32 69 48 13
Woensdrecht (873) 22 35 11 10 12 2
Steenbergen (851) 24 53 10 17 7 5
Roosendaal (1674) 116 299 63 84 54 36
Halderberge (1655) 71 97 11 44 10 7
Moerdijk (1709) 32 49 2 26 5 5
Rucphen (840) 102 100 8 66 10 11
Etten-Leur (777) 62 101 19 44 16 7
Zundert (879) 33 28 2 24 1 4
Overig 8 24 3 12 3 1
Totaal 541 1.030 161 396 166 91

+++
WSW-medewerkers naar gemeente van inwoning

Per 31-12-2017

2016 2017
Bergen op Zoom 501 477
Etten-Leur 266 249
Halderberge 245 240
Moerdijk 128 119
Roosendaal 694 652
Rucphen 320 297
Steenbergen 122 116
Woensdrecht 107 92
Zundert 95 92
Overige gemeenten 43 51
Totaal 2521 2385

+++
WIW-medewerkers naar gemeente van inwoning

Per 31-12-2017

  2016 2017
Bergen op Zoom 1 1
Etten-Leur 0 0
Halderberge 0 0
Moerdijk 2 2
Roosendaal 0 0
Rucphen 0 0
Steenbergen 0 0
Woensdrecht 1 1
Zundert 0 0
Totaal 4 4

+++
Personeel WSW en ambtelijk + regulier

Per 31-12-2017

  31-12-16   31-12-2017  
  pers. fte pers. fte
WSW 2.521 2.165,88 2.385 2.048,62
Ambtelijk + regulier 187 169,99 185 167,07

+++
WSW-medewerkers per bedrijfsonderdeel

Per 31-12-2017

Bedrijf 1 541
Bedrijf 2 1030
Bedrijf 3 161
Bedrijf 4 396
Bedrijf 5 166
Centrale Diensten 91

+++
WSW-medewerkers in dienst / uit dienst

Per 31-12-2017

In dienst 3
Uit dienst 139
Reden uit dienst
WAO 49
TOP/pensioen 62
eigen verzoek 5
ontslagen 4
overleden 14
wederzijds goedvinden 2
einde contract 3

+++
WSW-medewerkers naar arbeidshandicap

Per 31-12-2017

licht/matig 2194
ernstig 191

+++
WSW-medewerkers naar doelgroep

Per 31-12-2017

voor 1 januari 1998 1.039 personen(oude doelgroep)
na 1 januari 1998 1.346 personen(nieuwe doelgroep)

+++
Aantal medewerkers WVS

Per 31-12-2017

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
WSW 2.723 2.769 2.776 2.818 2.837 2.806 2.652 2.521 2.385
WIW 56 49 44 28 18 8 5 4 4
Ambtelijk + Regulier 186 191 183 183 180 172 178 187 185
Beschutwerkers (via Flexkompaan)               6 40
Totaal 2.965 3.009 3.003 3.029 3.035 2.986 2.835 2.718 2.614

+++
Leeftijdsopbouw SW-populatie

Per 31-12-2017

+++
Leeftijdsopbouw ambtelijke + reguliere medewerkers

Per 31-12-2017

+++
Meldingen vertrouwenspersonen

Per 31-12-2017

Meldingen vertrouwenspersonen Aantal Meldingen registratieformulier Aantal
Seksuele intimidatie 1 Seksuele intimidatie  -
Agressie/bedreiging/intimideren 5 Agressie/bedreiging/intimideren 8
Pesten 9 Pesten -
Werkconflict 14 Werkconflict -
Discriminatie - Discriminatie -
Privé probleem 4 Privé probleem -
Totaal 33 Totaal 8
In behandeling genomen 29 In behandeling genomen -

+++
Meldingen per bedrijf

Per 31-12-2017

Meldingen per bedrijf VP Aantal Meldingen registratieformulier Aantal
Post - Post 2
Groen 10 Groen 1
Industrie 13 Industrie 5
Schoonmaak 5 Schoonmaak -
Detachering 2 Detachering -
Centrale diensten 3 Centrale diensten -
Projecten - Projecten -
Totaal 33 Totaal 8

+++
Gemelde arbeidsongevallen met verzuim in 2017 naar duurklasse en verzuimdagen

Per 31-12-2017

Bedrijfsonderdeel Aantal met duurklasse 1-7 dagen Aantal met duurklasse 8-42 dagen Aantal met duurklasse > 42 dagen Totaal aantal ongevallen Totaal aantal dagen IF ID
Centrale Diensten 0 0 0 0 0 0 0
Bedrijf 1 (Groenvzg en Bestratingen) 1 4 2 7 322 1,17 46
Bedrijf 2 (Industrie Rsd, EL en BoZoom) 1 5 2 8 369 0,69 46,1
Bedrijf 3 (Businesspost en Pakketservice) 3 4 2 6 235 5,29 26,1
Bedrijf 4 (Detachering en Begeleid Werken) 1 3 2 7 262 1,64 37,4
Bedrijf 5 (WVS Schoonmaak V.o.f.) 3 1 1 5 87 2,72 17,4
Totalen 9 17 9 36 1275 1,33 35,4
Opmerkingen
  • IF betreft de frequentie-index, dit is het aantal ongevallen per 100 werknemers. ID betreft de duur-index, dit is de gemiddelde verzuimduur per ongeval.
  • In 2017 zijn op grond van artikel 9 Arbo-wet (ziekenhuisopname en/of blijvend letsel) 6 ongevallen gemeld bij de Inspectie SZW.

Hiervan zijn 3 ongevallen door hen niet nader onderzocht (alle drie ongevallen zonder duidelijke causale relatie met de werkzaamheden), bij één ongeval is er geen causaal verband gevonden tussen het ongeval en een overtreding van de Arbo-wet en twee ongevallen zijn nog steeds in onderzoek bij de
Inspectie SZW. Hopelijk worden deze laatste twee in 2018 afgehandeld.

+++
Verzuimcijfers

Per 31-12-2017

2017 % sw % regulier % totaal
Bedrijf1 14,1 5,1 13,6
bedrijf 2 21,1 7,1 20,3
bedrijf 3 8,6 0,8 8,2
bedrijf 4 16,8 9,0 16,5
bedrijf 5 15,7 2,7 15,5
centrale diensten 9,2 5,1 7,4

+++
Aantal medewerkers op de re-integratieladder

Per 31-12-2017

2016 2017
Binnen onder eigen begeleiding 1.146 1.033
Beschut werken (participatiewet) 6 38
Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) 770 773
Buiten met externe leiding (groepsdetachering) 3 3
Individuele detachering 577 551
BEgeleid werken 25 26

+++
Aantal mensen geholpen vanuit gemeenten in hun ontwikkeling naar werk

Per 31-12-2017

2016 2017
Project Iedereen Doet Mee 202 1
Leerwerktrajecten 38 97
Overige trajecten - 72
Totaal 240 170
TOP