Welkom bij ons jaarverslag van 2019. Scroll naar beneden om verder te lezen.

+++
Voorwoord door
Jos Koopman

Wat is er het voorgaande jaar gebeurd? Dat is de vraag die we ons jaarlijks stellen als we een jaarverslag uitbrengen. Maar het voelt gek om dit jaar alleen maar achterom te kijken. We zitten momenteel middenin een wereldwijde pandemie die diepe sporen achterlaat op het gebied van gezondheid, economie en werkgelegenheid. Daar kunnen we niet omheen. En daarom kijk ik nu ook vooruit. Steeds meer mensen komen door de crisis zonder werk te zitten, met alle gevolgen van dien. WVS zal de komende jaren alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen te helpen in hun ontwikkeling richting werk.

Om ‘ruim baan’ te maken voor ontwikkeling is er wel iets nodig. En daar komt 2019 om de hoek kijken. We hebben dat jaar grote stappen gezet als leerwerkbedrijf. Met nieuwe instrumenten, samenwerkingen, leerroutes, onderzoek en ontwikkelfaciliteiten staan we klaar om als vangnet of springplank nog meer mensen te ondersteunen in hun wens om weer aan de slag te gaan.

Naast het werk aan onze dienstverlening en organisatie, is er vorig jaar nog iets belangrijks in gang gezet. Onze negen gemeenten en betrokken bestuurders hebben de ruimte gegeven om te starten met een gezamenlijke ontwikkelproeftuin tussen WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal. Zo kunnen we nog meer maatwerk leveren.

Het werk van vorig jaar helpt ons bij de uitdaging van vandaag en morgen. En omdat onze bestuurders samen ruim baan hebben gemaakt voor ontwikkeling, loodsen zij ons in pakkende video’s door 2019 heen.

Daarbij kijkt onze voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur, wethouder Lars van der Beek (wethouder Woensdrecht), op hoofdlijnen terug op tien jaar WVS, want we sluiten in 2020 natuurlijk ook een decennium af.

Wil je specifiek weten wat de ontwikkelingen waren in 2019? Hiervoor hebben we uiteraard de gebruikelijke overzichten en cijfers.

Jos Koopman

Algemeen directeur WVS

+ Bekijk de video van Jos

+++
De video's

+ Samenwerken

Onze slogan ‘Iedereen ontwikkelt mee’ geeft het al aan: als het gaat om mensen helpen in hun ontwikkeling naar de arbeidsmarkt, is samenwerken cruciaal. De samenwerking met onze gemeenten, het bedrijfsleven en alle ketenpartners heeft in 2019 geleid tot nieuwe ontwikkelingen. Van een nieuw zakelijk netwerk tot meer maatwerk in ontwikkeling!

+ Onderzoek

Om het beste uit mensen te halen moeten we ook het beste uit onze organisatie halen. Maar hoe weet je of je als organisatie op de goede weg bent? Waar kunnen we ons als kersvers leerwerkbedrijf nog verbeteren? Die vragen zijn in 2019 door verschillende onderzoeken beantwoord.

+ Vernieuwende instrumenten

De wereld van leren en ontwikkelen verandert snel. Zo leren we meer en meer digitaal en ook je vaardigheden en competenties uit de praktijk tellen mee! In 2019 hebben we nieuw ‘gereedschap’ gebruikt om mensen nog beter te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling naar werk.

+ Doelgroep­verbreding

WVS helpt steeds meer mensen die een stap willen zetten in hun ontwikkeling. Van statushouders tot jongeren en van mensen die lang zonder werk zitten tot mensen die net hun baan kwijt zijn. Ook voor de cliënten van onze ketenpartners GGZ en SDW hebben we ons in 2019 ingezet.

+ Ontdekkingen en innovaties

In 2019 hebben we fors geïnvesteerd in nieuwe duurzame technieken en innovaties. Zowel voor onze medewerkers (denk aan robotarmen) als voor ons machinepark (bijvoorbeeld elektrisch gereedschap voor groenvoorziening). En er zijn stappen gezet  in duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

+ Resultaten

Als het gaat om resultaten in een jaarverslag denken we al snel aan cijfers. En natuurlijk zoomen we daar op in via onze resultatenrekening van 2019.

Maar het allerbelangrijkste resultaat, de stappen die mensen hebben gezet in hun ontwikkeling, is niet in cijfers uit te drukken. Deze persoonlijke verhalen brengen we via blogs en social media onder de aandacht.

+++
Een decennium WVS

Een jaarverslag uitbrengen in 2020 is om meerdere redenen bijzonder. Niet alleen vanwege de coronacrisis, maar ook omdat we een decennium afsluiten. In de afgelopen jaren is er veel veranderd voor WVS. Van financiële uitdagingen en onzekerheid over wetgeving tot een complete metamorfose van onze organisatie.

Onze voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur, Lars van der Beek, neemt je op hoofdlijnen mee in de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar!

TOP