+++
Het jaar 2019
in cijfers

Scroll naar beneden om WVS in het jaar 2019 in cijfers uitgedrukt te zien. Wij adviseren om deze pagina op een tablet of PC te bekijken aangezien sommige complexe tabellen op smartphones niet volledig getoond kunnen worden.

+++
Ontwikkelcijfers

Per 31-12-2019

2016 2017 2018 2019
Binnen onder eigen begeleiding 1.146 1.033 985 1.023
Beschut werken (Participatiewet) 6 38 123 117
Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) 770 773 732 579
Buiten met externe leiding (groepsdetachering) 3 3 0 0
Individuele detachering 577 551 524 529
Begeleid werken 25 26 30 33

+++
Aantal inwoners per gemeente

Op 31-12-2019

+++
Verdeling medewerkers naar gemeente van inwoning

Per 31-12-2019

  WSW   Ambtelijk   Flexkompaan   WIW   Beschut (via Flexkompaan)   Totaal   ID
  pers fte pers fte pers fte pers fte pers fte pers fte pers
Bergen op Zoom (748) 448 384,86 9 7,66 30 26,13 1 1,00 27 16,93 515 436,57 15
Woensdrecht (873) 86 75,33 7 6,16 5 4,70 0 0 8 4,70 106 90,89  
Steenbergen (851) 106 91,11 4 3,63 4 3,60 0 0 6 3,40 120 101,74  
Roosendaal (1674) 590 502,32 18 15,51 37 31,19 0 0 35 22,45 680 571,47  
Halderberge (1655) 207 179,22 4 3,78 14 11,98 0 0 8 6,05 233 201,02  
Moerdijk (1709) 108 91,89 0 0 5 4,60 2 1,89 11 7,63 126 106,01  
Rucphen (840) 263 223,31 7 5,97 5 4,70 0 0 6 5,00 281 238,98  
Etten-Leur (777) 230 198,67 5 4,01 9 7,50 0 0 10 6,01 254 216,18  
Zundert (879) 83 70,54 4 3,42 2 1,80 0 0 4 2,60 93 78,36  
Overig 43 38,00 9 7,14 31 25,96 0 0 2 1,70 85 72,80  
Totaal 2.1641 1.855,24 67 57,28 142 122,15 3 2,89 117 76,46 2.493 2.114,01 15

 

+++
Verdeling medewerkers naar gemeente van inwoning

Per 31-12-2019

Groenvoorziening en Bestratingen Industrie Business Post en Pakketservice Detachering en Begeleid Werken WVS Schoonmaak v.o.f. Centrale diensten
Bergen op Zoom (748) 62 264 29 70 37 16
Woensdrecht (873) 20 31 12 8 12 3
Steenbergen (851) 20 51 10 15 7 3
Roosendaal (1674) 103 276 59 71 45 36
Halderberge (1655) 58 85 10 39 7 8
Moerdijk (1709) 29 44 1 25 4 5
Rucphen (840) 91 88 10 56 9 6
Etten-Leur (777) 56 93 17 40 16 8
Zundert (879) 34 24 2 20 1 2
Overig 6 16 6 12 2 1
Totaal 505 942 156 356 140 91

+++
WSW-medewerkers naar gemeente van inwoning

Per 31-12-2019

2018 2019
Bergen op Zoom 463 448
Etten-Leur 246 230
Halderberge 224 207
Moerdijk 111 108
Roosendaal 611 590
Rucphen 278 263
Steenbergen 110 106
Woensdrecht 92 86
Zundert 85 83
Overige 51 43
Totaal 2.271 2.164

+++
WIW-medewerkers naar gemeente van inwoning

Per 31-12-2019

  2018 2019
Bergen op Zoom 1 1
Etten-Leur 0 0
Halderberge 0 0
Moerdijk 2 2
Roosendaal 0 0
Rucphen 0 0
Steenbergen 0 0
Woensdrecht 0 0
Zundert 0 0
Totaal 3 3

+++
Personeel WSW en ambtelijk + regulier

Per 31-12-2019

  31-12-2018   31-12-2019  
  pers. fte pers. fte
WSW 2.271 1.952,39 2.164 1.855,24
Ambtelijk + regulier 195 173,05 209 179,43

+++
WSW-medewerkers per bedrijfsonderdeel

Per 31-12-2019

Groenvoorziening en Bestratingen 479
Industrie 942
Business Post en Pakketservice 156
Detachering en Begeleid Werken 356
WVS Schoonmaak v.o.f. 140
Centrale diensten 91

 

+++
WSW-medewerkers in en uit dienst

Per 31-12-2019

In dienst 3
Uit dienst 110
Reden uit dienst  
WAO 44
TOP/pensioen 39
Eigen verzoek 9
Ontslagen 3
Overleden 12
Wederzijds goedvinden 2
Einde contract 1

 

+++
WSW-medewerkers naar arbeidshandicap

Per 31-12-2019

Licht/matig 2.090
Ernstig 181

 

+++
WSW-medewerkers naar doelgroep

Per 31-12-2019

Voor 1 januari 1998 926 personen (oude doelgroep)
Na 1 januari 1998 1.238 personen (nieuwe doelgroep)

+++
Aantal medewerkers WVS

Per 31-12-2019

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
WSW 2.723 2.769 2.776 2.818 2.837 2.806 2.652 2.521 2.385 2.271 2.164
WIW 56 49 44 28 18 8 5 4 4 3 3
Ambtelijk + Regulier 186 191 183 183 180 172 178 187 185 195 209
Beschutwerkers (via Flexkompaan)               6 40 88 117
Totaal 2.965 3.009 3.003 3.029 3.035 2.986 2.835 2.718 2.614 2.557 2.493

+++
Leeftijdsopbouw SW-populatie

Per 31-12-2019

+++
Leeftijdsopbouw ambtelijke + reguliere medewerkers

Per 31-12-2019

+++
Meldingen vertrouwenspersonen naar aard van de melding

Per 31-12-2019

Meldingen per categorie bij VP 2018 2019 Meldingen registratieformulier 2018 2019
Seksuele intimidatie - - Seksuele intimidatie  - -
Agressie/bedreiging/intimideren 9 3 Agressie/bedreiging/intimideren 5 1
Pesten 7 11 Pesten - -
Werkconflict 7 6 Werkconflict - -
Discriminatie 4 - Discriminatie - -
Privéprobleem 6 8 Privéprobleem - -
Totaal 33 28 Totaal 5 1
In behandeling genomen 27 20 In behandeling genomen - -

+++
Meldingen vertrouwenspersonen per sector

Per 31-12-2019

Meldingen per bedrijf VP 2018 2019 Meldingen registratieformulier 2018 2019
Groenvoorziening en Bestratingen 8 5 Groenvoorziening en Bestratingen - -
Industrie 14 16 Industrie 3 -
Business Post en Pakketservice 2 1 Business Post en Pakketservice 2< -
Detachering en Begeleid Werken 2 1 Detachering en Begeleid Werken - -
WVS Schoonmaak v.o.f. 3 3 WVS Schoonmaak v.o.f. - 1
Centrale diensten 1 2 Centrale diensten - -
Projecten 3 - Projecten - -
Totaal 33 28 Totaal 5 1

+++
Meldingen vertrouwenspersonen naar vorm van arbeidsrelatie

Per 31-12-2019

Meldingen ongewenst gedrag 2018 2019 Meldingen registratieformulier 2018 2019
Van medewerkers over medewerkers 4 5 Van medewerkers over medewerkers 2 1
Van medewerkers over leiding 19 14 Van medewerkers over leiding 1 -
Van leiding over medewerkers 4 - Van leiding over medewerkers - -
Door externe over medewerker - - Door externe over medewerker 2 -
Totaal 27 19 Totaal 5 1
Genomen vervolgstappen:
 • Gesprekken met leidinggevenden, begeleiding, bedrijfsarts, BMW, P&O.
 • Adviezen aan leiding, medewerkers en organisatie/directie.
 • Doorverwijzingen naar externe organisaties zoals MEE, Traverse, politie.

+++
Meldingen behandeld bij klachtencommissie

Per 31-12-2019

  2018 2019
Aantal zaken voorgelegd bij klachtencommissie 0 0

Toelichting:

 • Nog steeds onvoldoende gebruik van / aandacht voor meldingen met het formulier: Registratie melding klacht ongewenst gedrag.
 • Een lichte daling van het aantal meldingen en aanvragen voor vertrouwenspersonen. In 2018 waren er 33 meldingen en in 2019 waren er 28 meldingen
 • In het afgelopen jaar werd er 1 keer advies gevraagd door de leiding aan de vertrouwenspersoon.
 • Een relatief groot aantal klachten van medewerkers richtten zich naar de leiding; 14 van de 20 klachten gaan hierover. Vaak een gevolg van wisselingen, onvoldoende aandacht, slechte communicatie en hierbij niet checken of er iets begrepen is.
 • Er zijn 2 medewerkers door de bedrijfsarts doorverwezen naar de vertrouwenspersoon omdat er iets speelde in de werksituatie. Dit in het kader van verzuimpreventie.
 • Er is slechts 1 melding gedaan door middel van het Registratieformulier ongewenst gedrag gedaan. Vanuit de vertrouwenspersonen is na enkele maanden gecheckt of er nog acties wenselijk waren.

Het aantal meldingen is de laatste jaren ondanks de veranderende populatie van WVS ongeveer gelijk gebleven. Naast het bijstaan van medewerkers van WVS geven de vertrouwenspersonen ook gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Hiervoor is er ieder kwartaal een overleg met concernhoofd P&O om algemene zaken door te nemen.

Overige acties in de vorm van:

 • Regionale intervisiebijeenkomsten vertrouwenspersonen (specifiek SW) bijgewoond. Hierin kwam aar voren dat het aantal meldingen bij WVS overeen komt met het aantal meldingen bij andere SW bedrijven uit Brabant.
 • Intervisie in het kader van het behoud van certificering vanuit de LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen).
 • Oriëntatie op landelijk beleid over ontwikkelingen van wetten en regelgevingen voor vertrouwenspersonen door volgen van bijscholingsdagen.

Acties in 2020:

 • Met betrekking tot uitwerking van het beleid gewenst gedrag adviseren en monitoren.
 • Vorm en procesgang van het formulier 'Registratie melding klacht ongewenst gedrag' bekijken.
 • Profilering van de vertrouwenspersonen door:
  • Een rondgang langs de bedrijven te doen door de vertrouwenspersonen.
  • Verschillende posters over (on)gewenst gedrag op te hangen bij de toiletten op alle vestigingen.
  • Het registratieformulier onder de aandacht brengen bij een P&O overleg.
  • Het profileringsfilmpje van de vertrouwenspersoon (van LVV) vertonen in het MT-, P&O productieoverleg.
 • Het jaarverslag van de meldingen vertrouwenspersonen wordt door Concernhoofd P&O verstuurd naar de OR en nemen de vertrouwenspersonen mee naar de andere bovengenoemde overlegvormen. Het jaarverslag plaatsen op Plek.
TOP