Het jaar 2020 in cijfers

Scrol naar beneden om het jaar 2020 van WVS in cijfers uitgedrukt te zien. Wij adviseren om deze pagina op een tablet of pc te bekijken, aangezien sommige complexe tabellen op smartphones niet volledig getoond kunnen worden.

+++
Ontwikkeling in cijfers

900

opleidingen, trainingen en cursussen gegeven

86

mensen getraind voor onze ketenpartners

18

jobcoachtrajecten uitgevoerd

106

loonwaardemetingen verricht

Door de Coronacrisis is het aantal deelnemers aan ontwikkeltrajecten lager dan verwacht. Voor medewerkers van WVS zijn zowel functie-gerelateerde als doorgroei-opleidingen, trainingen en cursussen gegeven. Hieraan hebben in 2020 ruim negenhonderd medewerkers deelgenomen.

Voor onze ketenpartners, ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant hebben we in 2020 als ontwikkelbedrijf 86 mensen getraind, onder andere door het aanleren van werkvaardigheden.

In 2020 zijn er in totaal 18 jobcoachtrajecten uitgevoerd en 106 loonwaardemetingen verricht.

+++
Onderzoek in cijfers

Bij de afdeling Arbeidsontwikkeling hebben de volgende onderzoeken plaatsgevonden:

11

praktijkonderzoeken (0 meting)

Deze onderzoeken geven inzicht in vaardigheden, motivatie, affiniteit en gedrag. Dit in relatie tot arbeid en werkomgeving.

16

quickscan onderzoeken

Een quickscan heeft globaal inzicht in de arbeids- of opleidingsmogelijkheden, ontwikkelpunten en consequenties.

2

capaciteitsonderzoeken

Deze onderzoeken geven inzicht in de verstandelijke capaciteiten en specifieke vaardigheden.

5

loopbaanonderzoeken

Een loopbaanonderzoek geeft inzicht in capaciteiten, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en interesses om vanuit daar een vertaalslag te maken naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

3

onderzoeken m.b.t. persoonsprofielscan

Deze scan bestaat uit een vragenlijst die ingezet wordt om de afstand tot de arbeidsmarkt en de kans op het vinden van een baan te kunnen inschatten.

19

combinatieonderzoeken

Met een combinatieonderzoek zetten we naast een praktisch onderzoek (een 0-meting) tevens een diagnostisch onderzoek (een capaciteitenonderzoek of persoonsprofielscan) in.

+++
Verdeling WSW-medewerkers naar gemeente van inwoning

Per 31-12-2020

WSW
pers fte
Bergen op Zoom (748) 417 356,01
Woensdrecht (873) 84 72,56
Steenbergen (851) 97 82,43
Roosendaal (1674) 554 475,97
Halderberge (1655) 195 168,83
Moerdijk (1709) 104 88,53
Rucphen (840) 243 205,85
Etten-Leur (777) 219 188,22
Zundert (879) 76 64,11
Overig 44 38,06
Totaal 2.033 1.740,56

De negen deelnemende gemeenten besloten om beschutte werkplekken te organiseren via WVS. Beschut werkers krijgen een arbeidscontract bij Flexkompaan B.V. en worden gedetacheerd bij WVS.

Gemeenten / werkpleinen Te realiseren beschutte werkplekken t/m 2020* Gerealiseerde beschutte werkplekken t/m 31-12-2020 Werkelijke beschutte werkplekken per 31-12-2020
ISD Brabanste Wal Aantal Aantal** Aantal
Bergen op Zoom 33 29,81 36
Steenbergen 8 6,58 8
Woensdrecht 8 7,10 9
Totaal 49 43,59 53
Werkplein Hart van West-Brabant Aantal Aantal** Aantal
Etten-Leur 15 15,00 18
Halderberge 13 6,71 7
Moerdijk 11 8,52 9
Roosendaal 45 43,48 50
Rucphen 16 14,19 14
Zundert 5 5,29 6
Totaal 105 93,19 104


* De berekende fictieve aantallen zijn geen personen, maar jaargemiddelde bezette plaatsen.
** Realisatie op basis van ultimo-stand maand o.b.v. 31 uur per week

De gebudgetteerde formatie 2020 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in dienst van WVS dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van Flexkompaan B.V. bedraagt 191,98 fte's. De daadwerkelijke bezetting is als volgt:

Regeling 31-12-2019 31-12-2020
Fte Aantal Fte Aantal
Flexkompaan 123,44 141 135,31 154
Ambtelijk 61,75 67 57,42 62
Totaal 185,19 208 192,73 216
Waarvan:
Werkzaam bij WVS 182,16 188,70
Werkzaam bij WVS Schoonmaak v.o.f. 1,89 1,89
Werkzaam bij Stichting Samen Werken 1,14 1,14
Werkzaam bij Stichting Maatschappelijke Opvang Breda 1,00 1,00
Overig 0 0

Wil je nóg verder de diepte in? Bekijk dan ook onze verdiepende cijfers over 2020.

TOP