+++
Duurzame inzetbaarheid

Coördinator Duurzame Inzetbaarheid Ingrid van Meel:

“In 2021 zijn we bij WVS heel bewust gestart met het verbeteren van duurzame inzetbaarheid. We willen collega’s meer stimuleren en faciliteren om gezond, vitaal en gemotiveerd aan de slag te blijven.”

+++
Waarin hebben we op het gebied van duurzame inzetbaarheid gepionierd in 2021?

“In 2021 zijn we bij WVS heel bewust gestart met het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van onze mensen. Een breed en abstract onderwerp waarbinnen we allerlei gerichte en concrete projecten zijn gestart. WVS was altijd al heel alert op medewerkerswelzijn, maar we wilden collega’s nog meer stimuleren en faciliteren om gezond, vitaal, gemotiveerd en blij aan de slag te blijven.”

"We wilden collega’s nog meer stimuleren en faciliteren om gezond, vitaal, gemotiveerd en blij aan de slag te blijven."

+++
Hoe hebben we dat gedaan?

“We hebben bijvoorbeeld de cursus ‘Stoppen met roken’ opgezet om collega’s te ondersteunen bij een rookvrij leven. Inmiddels zijn daardoor twintig WVS-medewerkers gestopt met roken. Ook organiseerden we de online workshops ‘Beter slapen’ en ‘Bescherming in grenzen’.

Verder hebben we twee medewerkers op de werkvloer opgeleid om training te kunnen geven aan collega’s over het verbeteren van leefstijl en taalvaardigheid. Bij WVS Schoonmaak werden leidinggevenden en medewerkers getraind om samen te spreken over duurzame inzetbaarheid.

Bovendien zijn we vorig jaar aan de slag gegaan met de voorbereidingen van het beweegprogramma ‘Voel je goed!’ in samenwerking met studenten van Sport Service Noord-Brabant. Om mensen te motiveren hieraan mee te doen en bekendheid voor het onderwerp te creëren, organiseerden we fittests op locatie.”

+++
Wat is de meerwaarde voor onze organisatie en onze mensen?

“Als het goed gaat met medewerkers dan gaat het ook goed met WVS. Als ontwikkelbedrijf proberen we dagelijks het beste uit mensen te halen. Dat gaat beter en makkelijker als we goed in ons vel zitten. Zowel voor werk als voor ontwikkeling is investeren in duurzame inzetbaarheid dus erg belangrijk.

En het wordt gewaardeerd door medewerkers. Ze vertellen meer openheid en diepgang in gesprekken met leidinggevenden te ervaren. Er wordt bewust meer tijd voor hen genomen en dat geeft een gevoel van waardering. We zien ook dat collega’s meer zelfvertrouwen krijgen en prioriteiten stellen. Ook de praktische handvatten over slaapverbetering werpen hun vruchten af.

Doordat een deel van de trainingen intern worden georganiseerd en ze toegankelijk zijn voor mensen met een (visuele) beperking, is het laagdrempelig en past het goed bij WVS. Collega’s doen de trainingen en trajecten vaak in groepsvorm en dat versterkt de onderlinge band. Tussen de middag maakt een vast groepje collega’s inmiddels ook een lunchwandeling en er worden op verschillende afdelingen tussen de werkzaamheden door beweegoefeningen gedaan. Het gaat lekker!”

"Als ontwikkelbedrijf proberen we dagelijks het beste uit mensen te halen. Dat gaat beter en makkelijker als we goed in ons vel zitten."

+++
Wat heb jij ervan geleerd?

“Ik heb geleerd dat je soms lef moet hebben om nieuwe dingen de organisatie in te krijgen. En door continu in gesprek te blijven met medewerkers, krijg ik steeds weer nieuwe inzichten. Denk niet voor anderen, maar praat met ze! Wat voor de één werkt, werkt voor de ander misschien totaal niet.”

+++
Bekijk ook de andere verhalen

+++
Jos Koopman

vertelt over

+++
Angela Mous

vertelt over

+++
Wilma Faijaars

vertelt over

TOP