+++
Ontwikkeling

Bedrijfsleider Arbeidsontwikkeling, Detacheringen en Begeleid Werken Angela Mous:

“We besloten in 2021 dat WVS werk en ontwikkeling als twee aparte focusgebieden gaat aanbieden. Ook zijn we de samenwerking met ketenpartners gaan intensiveren en creëerden we een nieuwe ontwikkelmethodiek.”

+++
Waarin hebben we op het gebied van ontwikkeling gepionierd in 2021?

“We hebben op drie manieren gepionierd op het gebied van arbeidsontwikkeling. Allereerst besloten we in 2021 dat we werk en ontwikkeling uit elkaar gaan trekken en echt als twee aparte focusgebieden willen gaan aanbieden. Daarnaast zijn we de samenwerking met onze partners Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal veel intensiever aangegaan. En ten slotte hebben we een gestructureerde methode gecreëerd om de ontwikkeling van een kandidaat vorm te geven en te monitoren.”

"We hebben één gezamenlijk doel en dat is de kandidaat succesvol naar passend werk helpen. Daar moet de aandacht naartoe."

+++
Hoe hebben we dat gedaan?

“We hebben vooral de kandidaat nog meer centraal gesteld. En we zijn nog beter gaan luisteren naar collega’s die in de leiding en begeleiding op de werkvloer samenwerken. We hebben één gezamenlijk doel en dat is de kandidaat succesvol naar passend werk helpen. Daar moet de aandacht naartoe.

In drie aparte proeftuinen zijn collega’s en partners de nieuwe intensievere samenwerkvorm en methodiek gaan onderzoeken. Ze hebben alles in de praktijk getest en geëvalueerd en daarna hun bevindingen op management- en directieniveau gedeeld. Echt bottom-up dus. Momenteel vertalen we alles in organisatiebeleid om te kunnen gaan realiseren op grotere schaal. Het recept? Gedeelde focus op de kandidaat, inhoud voorop en administratieve beslommeringen overboord.

Begeleiders, opleiders, onderzoekers en de kandidaat werken nu samen in één digitaal dossier aan de gestelde ontwikkeldoelen, werkopdrachten, (onderzoeks)resultaten en evaluaties. Het geeft een kandidaat veel meer eigen regie over de trajectkoers en ons een professionele leidraad. We ontdekken door de gestructureerde aanpak veel eerder in het proces wat iemands capaciteiten en wensen zijn. Zo zijn we nu in staat om samen iemand in zeven stappen naar passend werk te helpen. Dat is zoveel eenvoudiger en transparanter dan voorheen. Een gezamenlijke aanpak met overheidspartners, onderwijs en (potentiële) werkgevers in de regio heeft de toekomst.

+++
Wat is de meerwaarde voor onze organisatie en onze mensen?

“Het feit dat werklocaties en ontwikkeltrajecten straks niet meer vermengd zijn op de werkvloer geeft rust en duidelijkheid. Er is dan voor beide focusgebieden apart aandacht en waardering. Een medewerker die bij ons aan de slag is voor klanten, kan zich richten op dat waar hij goed in is. En een nieuwe kandidaat in een ontwikkeltraject kan werknemers- en vakvaardigheden ontwikkelen op zijn eigen tempo. Hij krijgt de kans om een landelijk erkende praktijkverklaring voor bewezen vaardigheden te behalen. Daarmee is zijn positie op de arbeidsmarkt aanzienlijk sterker.”

"Het feit dat werklocaties en ontwikkeltrajecten straks niet meer vermengd zijn op de werkvloer geeft rust en duidelijkheid."

+++
Wat heb jij ervan geleerd?

“Waar ik een kick van heb gekregen is dat we een keuze hebben gemaakt op basis van wat werkt in de praktijk. Bij de afdeling arbeidsontwikkeling stimuleren we ontwikkeling al heel lang, maar nu is deze aparte tak van sport bij WVS op beleidsniveau vastgelegd. Onze ontwikkeltrajecten en leerroutes zijn nu een fundamenteel onderdeel van het bedrijf. Daar ben ik trots op.

Wat ik verder heb geleerd is dat je moet vasthouden aan je visie, contacten wilt onderhouden en je meerwaarde steeds laat zien. Als je weet dat je voor een goede zaak gaat, moet je strijden en prikkelen om te bewijzen dat het wél kan. En als het eenmaal staat… doorbouwen!

+++
Bekijk ook de andere verhalen

+++
Jos Koopman

vertelt over

+++
Ingrid van Meel

vertelt over

+++
Wilma Faijaars

vertelt over

TOP