2022 in cijfers

Scroll naar beneden om het jaar 2022 van WVS in cijfers uitgedrukt te zien. Wij adviseren om deze pagina op een tablet of pc te bekijken, aangezien sommige complexe tabellen op smartphones niet volledig getoond kunnen worden.

Ontwikkeling in cijfers

1.500

medewerkers van WVS en Flexkompaan namen deel aan trainingen, cursussen en opleidingen

132

mensen zijn getraind in – onder meer – werkvaardigheden

50

externe jobcoachtrajecten werden uitgevoerd

146

loonwaardemetingen werden verricht onder de participanten bij reguliere bedrijven

Onderzoek in cijfers

Onze afdeling Arbeidsontwikkeling voerde heel wat onderzoeken uit, namelijk:

7

praktijkonderzoeken

Het praktijkonderzoek is een nulmeting en geeft inzicht in vaardigheden, motivatie, affiniteit en gedrag. Dit in relatie tot arbeid en werkomgeving.

11

quickscanonderzoeken

Een quickscan geeft globaal inzicht in de arbeids- of opleidingsmogelijkheden, ontwikkelpunten en consequenties.

6

loopbaanonderzoeken

Een loopbaanonderzoek geeft inzicht in capaciteiten, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en interesses. Hiermee wordt dan een vertaalslag gemaakt naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

31

observatieonderzoeken

Bij een observatieonderzoek wordt er gekeken naar de werkplek, fysieke belasting en omgevingsfactoren. Dit onderzoek is gericht op vaardigheden.

15

combinatieonderzoeken

Het combinatieonderzoek is een bundeling van een loopbaanonderzoek, praktijkonderzoek en quickscan.

22

vragenlijsten 'Persoons Profiel Scan'

2

vragenlijsten 'Op weg naar inburgering'

11

0-metingen

1

capaciteitenonderzoek

TOP