+ Van gemeenten, voor gemeenten

WVS is van gemeenten en werkt voor gemeenten. De negen aangesloten gemeenten in de gemeenschappelijke regeling zijn zowel de eigenaren als belangrijke opdrachtgevers voor onze organisatie. Het contact onderhouden met wethouders, beleidsambtenaren en raadsleden is daarom voor ons dagelijkse kost. En dat blijft niet beperkt tot een handjevol vergaderingen! Dagelijks denken we samen met onze gemeenten mee om rondom leerwerktrajecten en werk passende oplossingen te bieden.

De samenwerking en verwevenheid met de gemeenten krijgt gestalte in twee belangrijke overlegorganen: het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

+ Dagelijks bestuur

Voorzitter
Thomas Melisse
Wethouder gemeente Halderberge


Plaatsvervangend voorzitter
Lars van der Beek
Wethouder gemeente Woensdrecht


Lid
Rene van Ginderen
Wethouder gemeente Roosendaal


Lid
Anton van Beers
Extern db-lid

  • Bestuurder van Westberg Beheer Sarl
  • Bestuurslid & penningmeester bij VNO NCW Brabant-Zeeland
  • Bestuurder bij Stichting Facility Management
  • Niet uitvoerende bestuurder bij Co-Creatie BV
  • Schuldhulpverlener op vrijwillige basis

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.


Lid
Bas van 't Wout
Extern db-lid

  • Zelfstandig adviseur
  • Kwartiermaker Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Roosendaal
  • Bestuurlijk ambassadeurs Strategisch Vastgoedprogramma Ministerie van Defensie

Alle nevenfuncties zijn bezoldigd.

+ Algemeen bestuur

Dominique Hopmans
Wethouder gemeente Bergen op Zoom


René Verwijmeren
Wethouder gemeente Etten-Leur


Thomas Melisse
Wethouder gemeente Halderberge


Bennie Blom
Wethouder gemeente Moerdijk


René van Ginderen
Wethouder gemeente Roosendaal


Laura Matthijssen - de Jong
Wethouder gemeente Rucphen


Nadir Baali
Wethouder gemeente Steenbergen


Lars van der Beek
Wethouder gemeente Woensdrecht


Wesley van Steen
Wethouder gemeente Zundert

TOP