Je hebt er ongetwijfeld van gehoord: de Participatiewet. Door de invoering ervan in 2015 hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden gekregen. Zo is het nu hun taak om mensen met een (arbeids)beperking te begeleiden naar regulier werk. Ben jij werkzaam bij de gemeente en heb jij arbeidsontwikkeling en -participatie in jouw takenpakket? Maak dan kennis met onze dienstverlening.

Maak kennis met arbeidsontwikkeling

In de regio West-Brabant is WVS het leerwerkbedrijf bij uitstek. Al decennia houden wij ons bezig met het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We helpen hen op weg naar een reguliere baan. Vanuit onze afdeling Arbeidsontwikkeling zetten wij hiervoor uiteenlopende diensten en instrumenten in. Deze diensten bieden we niet alleen aan aan werkenden en werkzoekenden, maar ook aan werkgevers en gemeenten. Bijvoorbeeld het opleidingstraject met baangarantie.

Kleinere afstand tot de arbeidsmarkt

Aan de slag met een medewerker met een (arbeids)beperking? Zoals een jongere zonder startkwalificatie of iemand met een WWB-, WW- of Wajong-uitkering? Met het opleidingstraject verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt binnen drie maanden tot een jaar. Bovendien werkt het traject toe naar het realiseren van een duurzame plaatsing bij een werkgever.

Vakvaardigheden en werknemersvaardigheden

Onze trainers helpen de deelnemer van het opleidingstraject bij het ontwikkelen van vakvaardigheden. Hij of zij doorloopt een BBL- of BOL-traject óf behaalt een erkende praktijkverklaring. Als het nodig is, wordt het traject aangevuld met praktische scholing en begeleiding. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Aan het einde van het opleidingstraject beschikt de deelnemer over de benodigde kwalificaties en vak- en werknemersvaardigheden. Ten slotte koppelen we de deelnemer aan een werkgever, met een reguliere baan binnen afzienbare tijd tot gevolg!

Meer weten?

We vertellen je graag meer over de opties, de doelgroep én de voordelen van het opleidingstraject met baangarantie. En natuurlijk ook over onze andere diensten! Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden.

TOP