+++
Digitalisering

Concernhoofd Financiën, ICT en Audit Wilma Faijaars:

“Vorig jaar realiseerde we een moderne digitale infrastructuur en digitale werkplekken. Een complexe operatie, maar WVS is nu op ICT-gebied weer helemaal up-to-date.”

+++
Waarin hebben we op het gebied van digitalisering gepionierd in 2021?

“Vorig jaar hebben we gepionierd in de realisatie van een nieuwe, moderne digitale infrastructuur en werkplek. Onze systemen waren behoorlijk verouderd en we wilden ICT-diensten niet meer zelf onderhouden maar uitbesteden. We implementeerden daarom het all-in-one automatiseringspakket AFAS. Onze administratieve taken rond financiën en P&O zijn hiermee veel efficiënter ingericht.

Verder introduceerden we nieuwe digitale werkplekken voor leidinggevenden en voor medewerkers op kantoor. Oude computers, laptops en telefoons zijn vervangen en Microsoft Office-pakketten en administratieve applicaties verhuisden we naar de cloud. Dit biedt onze collega’s betere mogelijkheden om locatieonafhankelijk en digitaal samen te werken. Al met al een complexe operatie, maar WVS is met deze inhaalslag op ICT-gebied weer helemaal up-to-date.”

"Al met al een complexe operatie, maar WVS is met deze inhaalslag op ICT-gebied weer helemaal up-to-date."

+++
Hoe hebben we dat gedaan?

“Aan de overstap naar een nieuwe digitale omgeving en werkplek ging een lang en intensief proces vooraf. Het startpunt was een alomvattend plan waarin we met verschillende werkgroepen alles voorbereidden. We brachten alle betrokken en aangrenzende ICT-processen in kaart en gingen op zoek naar externe adviserende en uitvoerende partijen die bij onze organisatie passen. Omdat digitale veiligheid steeds belangrijker wordt, wilden we bovendien een partner die ons kan helpen om te werken volgens de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), zodat we voldoen aan de richtlijnen die door de overheid zijn vastgesteld.

En uiteindelijk – niet onbelangrijk – moest alles natuurlijk nog geïmplementeerd worden. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar ik ben trots dat we in een relatief korte tijd zo’n grote stap hebben gezet. Later in 2022 vindt de laatste stap in onze digitale transitie plaats: de overstap naar telecommunicatie in de cloud.”

+++
Wat is de meerwaarde voor onze organisatie en onze mensen?

“Bij WVS staan de mensen voorop, dus ook digitale investeringen moeten direct van waarde zijn voor ons bedrijfsdoel. Door de automatisering en optimalisatie van digitale werkprocessen zijn leidinggevenden en ondersteunende afdelingen minder tijd kwijt aan administratie. Zo blijft er meer tijd over voor de ontwikkeling van en aandacht voor onze medewerkers.

Collega’s hebben veel meer eigen regie en zelfstandigheid doordat ze veel werkgerelateerde zaken nu zelf via het medewerkersportaal van AFAS regelen. Het aanvragen van verlof of het inzien van loonstroken is nu in een mum van tijd geregeld vanaf elke smartphone of laptop. Verder kunnen we dankzij de nieuwe digitale werkplek locatieonafhankelijk werken en sneller met elkaar in contact komen. Mooi meegenomen is dat we met deze hele digitalisering besparen op basiskosten, zoals uitgaven voor het onderhoud van servers en software.”

"Door de automatisering en optimalisatie van digitale werkprocessen zijn leidinggevenden en ondersteunende afdelingen minder tijd kwijt aan administratie. Zo blijft er meer tijd over voor de ontwikkeling van en aandacht voor onze medewerkers."

+++
Wat heb jij ervan geleerd?

“Misschien klinkt het cliché, maar ik heb opnieuw ondervonden wat een ontzettend mooi bedrijf WVS is. Het was fantastisch om de drive van de leden van de werkgroepen te zien. Het blijven zoeken naar verbeteringen met als uiteindelijke doel medewerkers beter te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dat past natuurlijk perfect bij onze organisatie. Super!”

+++
Bekijk ook de andere verhalen

+++
Jos Koopman

vertelt over

+++
Ingrid van Meel

vertelt over

+++
Angela Mous

vertelt over

TOP