+++
Samenwerken

Algemeen directeur Jos Koopman:

“Vorig jaar hebben we het MVO-werkgeversnetwerk MetWerk opgericht en onze samenwerking met Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal verstevigd door middel van gezamenlijke proeftuinen.”

+++
Waarin hebben we op het gebied van samenwerken gepionierd in 2021?

“We hebben op twee vlakken gepionierd met partners. Enerzijds hebben we met Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal de samenwerking verstevigd door middel van gezamenlijke proeftuinen. Juist door elkaar nog meer op te zoeken en in de praktijk samen te werken kunnen we de inwoners van onze gemeenten verder helpen.

Anderzijds hebben we het nieuwe MVO-werkgeversnetwerk MetWerk opgericht. Want hoe leuk en belangrijk samenwerking tussen overheidspartijen ook is, als het gaat om werk dan zijn werkgevers de sleutel. De bij MetWerk aangesloten organisaties gaan allemaal actief aan de slag met inclusief ondernemen.”

"Want hoe leuk en belangrijk samenwerking tussen overheids­partijen ook is, als het gaat om werk dan zijn werkgevers de sleutel."

+++
Hoe hebben we dat gedaan?

“De drie partners in de proeftuinen hebben allemaal veel kennis en kunde in huis, maar benaderen het ieder op een eigen manier. Samenwerken en pionieren vraagt dus in eerste instantie dat we elkaar beter leren kennen. Hoe doet je collega bij Werkplein Hart van West-Brabant of ISD Brabantse Wal het eigenlijk? Wat kun je van elkaar leren en wat heeft de situatie nodig?

Samen zijn we gaan experimenteren om te kijken of we een nieuwe manier konden ontwikkelen om de route naar werk voor de inwoner zo kort, goed en leuk mogelijk te maken. Dat begint bij een goede intake waaruit blijkt waar iemands kansen en mogelijkheden liggen. Vervolgens kijken we met elkaar of diegene naar werk ontwikkeld kan worden of eerst nog wat verdere ondersteuning nodig heeft.

Bij MetWerk hebben we vooral de verbinding opgezocht. Deze groep ondernemers en werkgevers wil graag meer inclusie en ook hierbij is ‘samen’ weer het sleutelwoord. Door onze kennis te delen en elkaar te ondersteunen kunnen we mensen aan de zijlijn kansen bieden op de reguliere arbeidsmarkt. MetWerk is nog jong, maar de eerste contacten om werkplekken te realiseren zijn al gelegd.”

+++
Wat is de meerwaarde voor onze organisatie en onze mensen?

“De samenwerking tussen WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal is geen doel op zich, maar een middel om inwoners en medewerkers nog beter te begeleiden en te ontwikkelen naar werk. Door die gedeelde focus houden we mensen beter in het vizier en kunnen we ze echt verder helpen.

Daarnaast heeft WVS een infrastructuur die mensen kan trainen en ontwikkelen. Mocht het zo zijn dat iemand niet in staat is om de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te maken, dan kunnen we bij WVS iemand altijd opvangen. Zo blijft deze persoon toch uit een uitkeringssituatie en kan hij verder werken aan zijn ontwikkeling.

De meerwaarde van MetWerk zit in het hechte netwerk van gepassioneerde regionale werkgevers die concrete werkplekken gaan bieden, onderling kennis delen en elkaar ondersteunen. Niet omdat het vanuit de overheid is opgelegd of omdat er boetes mee gepaard gaan, maar omdat ze oprecht vinden dat iedereen een plek verdient op de arbeidsmarkt. Inclusie wordt zo steeds normaler.”

"Door die gedeelde focus houden we mensen beter in het vizier en kunnen we ze echt verder helpen."

+++
Wat heb jij ervan geleerd?

“Volgens een oud gezegde ben je in je eentje sneller, maar kom je samen verder. En voor deze samenwerkingen geldt dat écht. Het geeft me een hoop positieve energie en ik vertrouw erop dat we zo veel meer voor de inwoners van deze regio zullen gaan betekenen.”

+++
Bekijk ook de andere verhalen

+++
Ingrid van Meel

vertelt over

+++
Angela Mous

vertelt over

+++
Wilma Faijaars

vertelt over

TOP