+ Iedereen ontwikkelt mee!

Dat klinkt ambitieus; iedereen ontwikkelt mee. En dat is het ook. Maar het zit in ons DNA om het beste uit mensen te halen. Ruim veertig jaar hebben we dit gedaan als sociale werkvoorziening, maar inmiddels is WVS veranderd in een leerwerkbedrijf.

+ Het verschil?

De sociale werkvoorziening was een plek waar mensen langdurig in dienst konden blijven. In het nieuwe leerwerkbedrijf is dat niet meer het geval. Centraal staat nu de ontwikkeling van de medewerker en het doel is uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Kortstondige trajecten dus, waar we mensen door middel van werk, begeleiding en gerichte opleidingen en trainingen klaarstomen voor het bedrijfsleven.

+++
Ook al zijn we veranderd naar leerwerkbedrijf, onze kernwaarden bieden in ieder geval houvast om onze missie te volbrengen.

+++
"WVS is een leerwerkbedrijf waar mensen zich ontwikkelen, met als doel het vinden van zo regulier mogelijk werk. Daarnaast is WVS een werkbedrijf voor de doelgroep die aangewezen is op aangepast werk."

Onze missie

+ Werk maken van mensen

Kortom: WVS maakt werk van mensen. We doen dit voor negen gemeenten. Over onze passie voor ontwikkeling en werk kunnen we pagina’s vol schrijven. Dat doen we hier niet, maar je bent altijd welkom om met ons hierover te praten.

+ Het ontstaan

Als je in 24 gemeenten allemaal dezelfde wet gaat uitvoeren (de Wsw: Wet sociale werkvoorziening) is het geen gekke gedachte dat je dit niet allemaal apart gaat doen. Vanuit die gedachte is in 1974 WVS-groep opgericht als gemeenschappelijke regeling.

Onze belangrijkste taak? Dat was bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de loop der jaren zijn er verschillende wijzigingen aangebracht in de wet en de uitvoeringsmaatregelen.

TOP