Organisatie

WVS is al 50 jaar een echt mensenbedrijf met een sociaal hart. We zijn trots op onze organisatie, medewerkers en partners en vertellen je hier met plezier wat meer over.

Snel naar:

Missie & visie

WVS is het sociaal ontwikkelbedrijf van 9 West-Brabantse gemeenten. Wij geloven in mensen en vinden dat iedereen moet kunnen meedoen in werk en in het leven. Daarom bieden wij langdurig werkzoekenden in onze regio een duurzaam arbeidsvangnet of een stevige opstap naar passend werk.

Zo zijn onze collega’s bij WVS Diensten dagelijks samen aan de slag voor én bij onze honderden opdrachtgevers. Iedereen werkt naar eigen vermogen en met volle betrokkenheid. We leveren professionele dienstverlening op het gebied van groen, logistiek & productie, post & pakket en schoonmaak. Ook bieden we personele oplossingen door middel van detachering en begeleid werken.

Via WVS Academie kunnen werkzoekenden een vak leren in de praktijk en ontdekken waar hun kansen op de arbeidsmarkt liggen. We bieden hiervoor ontwikkeltrajecten aan in de vakgebieden groen, logistiek, post & pakket, horeca en schoonmaak. En voor wie een andere ontwikkeling nodig heeft, is er de leerroute Op Maat.

Het beste uit mensen halen, doen we samen met negen West-Brabantse gemeenten, ketenpartners ISD Brabantse Wal en Werkpleinonderwijs, ondernemers, UWV en netwerken als MetWerk, 

Onze mensen

WVS maakt zich als sociaal ontwikkelbedrijf hard voor werkgelegenheid voor en ontwikkeling van inwoners met een arbeidsbeperking. Of het nu gaat om een fysieke uitdaging, mentale aandoening of bijzondere thuissituatie die aanpassingen op de werkplek vraagt; wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om een goed leven voor zichzelf op te bouwen. Het hebben van werk speelt daarbij een belangrijke rol. Je eigen geld kunnen verdienen, ergens bij horen, plezier hebben en gewaardeerd worden om wie je bent en wat je kunt… Daar gaat het om!

Momenteel heeft WVS uit 2300 medewerkers die allemaal hun eigen unieke bijdrage leveren aan ons mooie bedrijf. En jaarlijks helpen we bij WVS Academie tientallen langdurig werkzoekenden en (praktijk)schoolverlaters een nieuwe opstap te maken naar de arbeidsmarkt.

Werkgebied

Woon of werk jij in West-Brabant? Dan heb je WVS vast al eens ergens voorbij zien komen. Zo rijden onze collega’s van Groen door de hele regio om bomen, planten en grasvelden te onderhouden in de publieke ruimte. En de post- en pakketbezorgers van Business Post komen vast ook langs in jouw wijk. Of misschien ben je weleens langs een van onze 5 vestigingen gereden?

WVS is al 50 jaar actief in de volgende negen West-Brabantse gemeenten: Bergen op ZoomEtten-Leur, Halderberge, MoerdijkRoosendaal, RucphenSteenbergenWoensdrecht en Zundert.

Historie

WVS is in 1974 door gemeenten in West-Brabant opgericht als een gemeenschappelijke regeling onder de naam ‘Werkvoorzieningsschap Westelijk Noord-Brabant’. Een werkvoorzieningsschap was destijds een plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt langdurig in dienst konden blijven.
1974
Vanaf 2014 is WVS stapsgewijs gaan omvormen naar een leerwerkbedrijf waar de ontwikkeling van de medewerker centraal kwam te staan. Het doel werd steeds meer om de verbinding met de reguliere arbeidsmarkt op te zoeken en medewerkers de kans te bieden om daar mee te draaien.
2014
Sinds 2023 is WVS officieel een sociaal ontwikkelbedrijf en maken we onderscheid tussen WVS Diensten en WVS Academie. WVS Diensten biedt duurzaam werk aan mensen die blijvend aangepaste werkomstandigheden nodig hebben. En WVS Academie helpt werkzoekenden in onze regio vanuit hun uitkeringssituatie ontwikkelen naar werk. Zo zijn we een vangnet en een springplank.
2023

Samenwerkings­partners

Mensen ontwikkelen in en naar werk, dat kan WVS natuurlijk niet alleen. Al vijf decennia lang maken we dankzij talloze betrokken ondernemers, overheid en onderwijs samen groot maatschappelijk verschil in de regio West-Brabant. Werkgeversnetwerk MetWerk, UWV en onze ketenpartners Werkplein en ISD Brabantse Wal spelen een belangrijke rol.

Het vertrouwen dat al deze opdrachtgevers en partners in ons stellen en de support die wij van hen ontvangen, maakt dat onze medewerkers elke dag kunnen werken en groeien. Samen staan we sterker en kunnen we uit mensen halen wat erin zit! 

Bestuur & management

WVS is een sociale voorziening in de vorm van een gemeenschappelijke regeling tussen negen West-Brabantse gemeenten. Die negen aangesloten gemeenten zijn zowel eigenaar van WVS, als belangrijke opdrachtgever voor onze organisatie.

Onze samenwerking met deze gemeenten kent twee overlegorganen: het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Daarnaast heeft WVS ook nog een eigen directie en managementteam.