+ Toegankelijkheid

WVS vindt de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie heel belangrijk. Iedereen moet onze website gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Momenteel bouwen we een nieuwe website voor WVS en werken we aan de verbeterpunten die uit het toegankelijkheidsonderzoek naar boven kwamen.

+ Toegankelijkheidsverklaring

WVS streeft naar het voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA en de Europese norm EN 301 549. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Status toegankelijkheidslabel van WVS. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.
  • De toegankelijkheidsverklaring van WVS over deze website vind je op: www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/12065
  • Deze toegankelijkheidsverklaring is bewerkt op 6-11-2023 en geldt voor de website: www.wvs.nl
  • De toegankelijkheid van de website van WVS is nog niet onderzocht volgens de formele inspectie-eisen.

+ Contact

Heb je vragen over of problemen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het ons dan weten via communicatie@wvs.nl .

TOP