+ Alle belangrijke documenten op een rij

+ Jaarverslagen

+ Kwartaalrapportages

+ Begroting en kaderbrief

+ Openbare vergadering algemeen bestuur WVS

N.B. : In verband met het corona virus willen we je verzoeken je (voor 12-10-2020, 10:00 uur) aan te melden via phavermans@wvs.nl als je de vergadering als toehoorder wil bijwonen.

+ Gemeenschappelijke regeling WVS

TOP