+ Alle belangrijke documenten op een rij

+ Jaarverslagen

+ Kwartaalrapportages

+ Begroting en kaderbrief

+ Openbare vergadering algemeen bestuur WVS

N.B. : In verband met het corona virus willen we je verzoeken je voor 12-07-2021, 10:00 uur, met naam en e-mailadres aan te melden via phavermans@wvs.nl als je de vergadering als toehoorder wil bijwonen.

+ Gemeenschappelijke regeling WVS

TOP