De Participatiewet is in 2015 ingegaan. Met de invoering van deze wet hebben gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden gekregen, onder andere op het gebied van arbeidsparticipatie en arbeidsontwikkeling. Ben jij werkzaam bij de gemeente en ontferm jij je over de begeleiding van mensen van mensen met een (arbeids)beperking? Vertrouw dan op onze expertise!

Maak kennis met arbeidsontwikkeling

WVS hét leerwerkbedrijf van West-Brabant. Al jarenlang zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We helpen hen op weg naar een reguliere baan. Hiervoor zetten we diverse diensten en instrumenten van de afdeling Arbeidsontwikkeling in. Een van de diensten die we aanbieden aan gemeenten en werkgevers is het praktijkassessment.

Zicht op mogelijkheden en knelpunten

Wil je inzicht krijgen in het vermogen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt om binnen maximaal twee jaar een reguliere werkplek te hebben? Dan kan een praktijkassessment uitkomst bieden! Het assessment neemt zes weken in beslag en is gericht op werkzoekenden met complexe (multi)problematiek bij wie onvoldoende zicht is op de mogelijkheden en knelpunten in relatie tot werk.

Rapport met inzichten en aanbevelingen

Allereerst vindt er een uitgebreide intake plaats door een van onze coaches. Vervolgens plaatsen we de deelnemer van het praktijkassessment voor maximaal zes weken bij een of meerdere werksituaties en werksoorten. Hierbij observeren we hem of haar, zodat we een beeld krijgen van de mogelijkheden, knelpunten en affiniteiten. Aan de hand hiervan stellen we een eindrapport op waarin we de competenties en mogelijkheden van de deelnemer inzichtelijk maken. Ook staan er in de rapportage aanbevelingen over de wijze waarop én de termijnen waarbinnen de deelnemer zich kan ontwikkelen. Hierin worden ook eventuele voorzieningen en vervolgstappen aangehaald.

Meer weten?

Werk jij bij de gemeente en heb je arbeidsparticipatie in je portefeuille? Doe dan beroep op de dienstverlening van onze afdeling Arbeidsontwikkeling. Wij kunnen een praktijkassessment op maat voor jou (en jouw deelnemer(s)) samenstellen. Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer!

TOP