In 2015 is de Participatiewet in werking getreden met als doel dat meer mensen werk vinden. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In deze wet is bovendien opgenomen dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de arbeidsintegratie en ontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten ervoor zorgen dat iedereen die kán werken, aan de slag gaat. 

Arbeidsontwikkeling

Gemeenten kunnen soms wel wat hulp gebruiken bij het uitvoeren van de Participatiewet. Want welke middelen en instrumenten kun je inzetten om mensen naar passend werk te begeleiden? WVS heeft jarenlange ervaring in het vergroten van de arbeidsontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij delen onze kennis en staan gemeenten bij met raad en daad. Zo bieden wij onder andere ondersteuning in de vorm van trajectbegeleiding.

Kandidaten in beweging brengen en houden

De trajectbegeleiders van onze afdeling Arbeidsontwikkeling begeleiden tal van trajecten die gericht zijn op arbeidsontwikkeling, re-integratie en behoud van werk. Deze trajecten doorlopen wij met zowel werkzoekenden als werkenden. Wij brengen onze kandidaten in beweging. Maar we willen hen ook in beweging houden. De trajectbegeleider helpt de kandidaat daarom om de vastgestelde doelen te bereiken. De kandidaat krijgt hierbij begeleiding, afgestemd op zijn of haar persoonlijke situatie en mogelijkheden. Is de kandidaat niet (voldoende) gemotiveerd om de doelen te bereiken, dan kijken we waar deze motivatieproblemen vandaan komen.

Trajectbegeleiding is maatwerk

In diverse gesprekken staan we stil bij het persoonlijk functioneren van de kandidaat. We staan stil bij de werkinstructies, het bewaken van de voortgang, het eventueel bijsturen van het traject en het evalueren van de resultaten. Voortgangsrapportages en terugkoppeling naar de opdrachtgever zijn onderdeel van trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding is maatwerk: ieder traject verloopt anders. De duur van het traject is op voorhand niet vast te stellen, want dit hangt af van de vaardigheden en de motivatie van de kandidaat.

Meer weten?

Werk jij bij een gemeente en ben je verantwoordelijk voor de integratie en ontwikkeling van mensen met een (arbeids)beperking? Kies voor de trajectbegeleiding van WVS. Neem contact op met onze trajectbegeleiders, zij vertellen je graag meer over de mogelijkheden. Je bent natuurlijk ook welkom voor een kennismakingsgesprek.

TOP