Blij en gezond richting de eindstreep

De blog van Jos

Het is hip & happening: duurzame inzetbaarheid staat bij veel werkgevers hoog op de agenda. En terecht, want in Nederland wordt er eigenlijk ontzettend hard gewerkt. Na alle bezuinigingen en efficiencymaatregelen die er bij bedrijven zijn doorgevoerd, zijn we met z’n allen een grens aan het bereiken. En dan moeten er andere keuzes worden gemaakt. Ook bij WVS hebben we besloten werk te maken van de vitaliteit en het werkplezier van onze medewerkers.

Hoog ziekteverzuim

Net als dat veel mensen pas realiseren dat ze wat aan hun levensstijl moeten doen als hun lichaam gebreken begint te vertonen, beseften we ook bij WVS pas dat we iets moesten veranderen toen we een hoog ziekteverzuim constateerden. Steeds meer mensen die al lang bij ons in dienst zijn – soms 40 of zelfs 50 jaar – halen niet op een gezonde manier de eindstreep. Het gebeurt te vaak dat medewerkers een paar jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd ziek worden en in de WIA terechtkomen. Helaas komt het ook voor dat ze de eindstreep helemaal niet halen. Dat is natuurlijk ontzettend triest.

Kritisch kijken

Dit heeft ons – het management team – aan het denken gezet. Ik hoef het niet onder stoelen of banken te steken: niet iedereen die hier binnenkomt heeft een gezond lichaam of een gezonde geest. En natuurlijk zijn er allerlei redenen mogelijk waarom iemand uitvalt. Maar wat kunnen wij doen om het te voorkomen? Daarom hebben we door heel de organisatie heen samen met CZ een onderzoek laten doen om te achterhalen wat het beleid ten aanzien van verzuim is, hoe we hierop acteren en welke rol iedereen hierin vervult. Daaruit bleek dat we best wel eens kritisch mochten kijken naar hoe we mensen laten werken. Zo hebben we onder andere een ergonoom een analyse laten maken. De conclusie: hoog tijd om in te zetten op het welzijn van onze medewerkers.

Jij blij, wij blij

Daarom zijn we gestart met de campagne ‘Jij blij, wij blij’. Als medewerkers gezond, gelukkig en gemotiveerd zijn, is dat gunstig voor iedereen. Als werkgever kan ik daarin twee dingen doen. Het eerste is faciliteren. Dat betekent ook: keuzes maken. Zo zijn er geen inpandige rookruimtes meer en is het aanbod in de kantines aangepast. Daarnaast worden er op sommige vestigingen wandelingen georganiseerd, hebben de eerste zit-sta-bureaus hun intrede gedaan en kan er, als de functie dat toelaat, flexibel en thuis worden gewerkt. De komende periode gaan we nog meer kijken naar waar we aanpassingen kunnen doen om de kwaliteit van werken te verbeteren. Dat kan een eksoskelet ter ondersteuning bij zwaar lichamelijk werk of een speciale handschoen die kracht overneemt zijn, maar het kan ook gaan om het ergonomisch inrichten van een werkplek of het verminderen van de werkdruk.

Daarnaast wil ik vooral bewustwording creëren. Want na bewustzijn bij de organisatie begint het bij bewustzijn bij de mensen. En ik kan nog zoveel veranderingen doorvoeren op het gebied van eten, drinken, roken en bewegen, als het alleen binnen de muren van WVS blijft, heeft dat weinig zin. Daarom zijn we een aantal jaar geleden al begonnen met het geven van voorlichting en workshops, in de hoop dat medewerkers ook buiten werktijd gezondere keuzes maken.

Werkplezier

Naast gezondheid en vitaliteit is er nog een ander facet dat invloed heeft op duurzame inzetbaarheid, en dat is het werkplezier. Want als je niet met plezier werkt, dan heeft dat invloed op je geluk en gezondheid. Het is dus belangrijk dat je je thuis voelt bij een organisatie en dat een baan je – naast het salaris natuurlijk – iets positiefs brengt. Passie en motivatie voor je werk is iets intrinsieks, maar ik kan wel invloed uitoefenen op hoe medewerkers de organisatie ervaren. En dat zit ’m in iets kleins: aandacht en waardering. Hierin is een grote rol voor leidinggevenden weggelegd, maar ook collega’s kunnen het signaal afgeven dat een medewerker erbij hoort en wordt gemist als-ie er niet is.

Kwaliteit van leven

Nu lijkt het misschien net alsof we dit vooral voor ons eigen gewin doen. Maar wie mij een beetje kent weet dat ik betrokken ben bij mijn medewerkers. Daarom zijn we gestart met de campagne ‘Jij blij, wij blij’. Ik wil dus ook kwaliteit van leven borgen voor de mensen zelf. Want ook een medewerker heeft er niets aan als hij of zij vroegtijdig uitvalt. En ook als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, moet je de jaren die je nog voor je hebt liggen, op een fatsoenlijke manier kunnen doorbrengen. Het kan niet zo zijn dat als je klaar bent met werken, je ook klaar bent met leven.

Dat wil ik in ieder geval bij alle machte voorkomen. Werk aan de winkel dus! En hoewel ik zelf tot op heden altijd duurzaam inzetbaar ben geweest en ik me gelukkig prijs met een gezond lijf, is dat geen garantie voor de toekomst. Eerlijk is eerlijk, ik zou eigenlijk veel meer moeten bewegen, een kilo of tien moeten afvallen en een betere werk-privé-balans moeten hebben. Ik weet altijd precies hoe het voor een ander moet, maar of ik er ook zelf naar luister…

Recente berichten