Dienst

Bemiddeling & Ondersteuning

Ben jij op zoek naar een nieuwe medewerker voor jouw bedrijf en wil je kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan is WVS jouw partner in inclusief werkgeverschap. Wij matchen langdurig werkzoekenden met een arbeidsbeperking met jouw vraag en ondersteunen je met advies over begeleiding, subsidiemogelijkheden en praktische werkplekaanpassingen. Dat is nog eens ondernemen vanuit je hart!

Waar we goed in zijn

Personele oplossingen

Matchen op maat

Begeleiding en jobcoaching

Persoonlijk contact

Over WVS Bemiddeling & Ondersteuning

Inclusief werkgeverschap voor ondernemers en organisaties

Als werkgever wil je mensen graag een kans geven, maar kan het ook best een beetje spannend of ingewikkeld lijken om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt of arbeidsbeperking aan te nemen. Wij kunnen je helpen om sociaal te ondernemen met de juiste begeleiding en risicobeperking dankzij arbeidsconstructies als ontwikkeltrajecten, detachering en begeleid werken.

Ontwikkeltraject

Via WVS Academie helpen we langdurig werkzoekenden door middel van een ontwikkeltraject werkervaring opdoen bij bedrijven in de regio. Het is een soort begeleide werkstage met behoud van uitkering. Een fijne constructie voor jou als werkgever, want:

 • het is een gesubsidieerd ontwikkeltraject waarbij de werkzoekende een uitkering behoudt en jij geen kosten hebt aan de inzet van deze (tijdelijke) medewerker;
 • jullie kunnen tijdens het ontwikkeltraject in 6 tot 12 maanden vrijblijvend kennismaken en elkaars mogelijkheden aftasten;
 • onze ervaren werkcoaches en trajectbegeleiders zorgen samen met jouw team voor een succesvolle landing en voortgang;
 • je ontdekt welke test- en ontwikkeltools WVS heeft om te zorgen dat je het beste haalt uit je mogelijke nieuwe medewerker;
 • als de samenwerking bevalt en je de medewerker in dienst wilt nemen, dan adviseren onze ervaren werkcoaches je graag over de subsidiemogelijkheden voor jou als nieuwe werkgever. Een win-win!
Detachering

Bij een detachering gaan één of meerdere medewerkers van WVS bij jou op locatie aan de slag, maar ze blijven in dienst bij ons. Wij blijven dus eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken. Dit kan aantrekkelijk zijn voor jou, omdat:

 • je een diverser team krijgt en bijdraagt aan het werkgeluk van mensen door hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen;
 •  je geen uurtarief betaalt, maar een vergoeding die gerelateerd is aan de werkzaamheden die de medewerker verricht;
 • je minimale bedrijfsrisico’s loopt, doordat de medewerker bij ons in dienst is en zijn of haar salaris van WVS ontvangt;
 • je ondersteuning krijgt van ons bij eventuele aanpassingen op de werkplek en de begeleiding van de medewerker;
 • je één vast aanspreekpunt hebt vanuit WVS, ook als je meerdere gedetacheerde medewerkers aan je verbindt. Wel zo fijn!
Begeleid werken

Een andere mooie personele oplossing is begeleid werken; een gesubsidieerde werkvorm voor mensen met een sw-indicatie. In deze constructie krijg je een medewerker in dienst, terwijl je niet gebonden bent aan de risico’s van een contract. Maar begeleid werken kan om nog meer redenen interessant zijn voor jou. Zo:

 • draag je bij aan werkgeluk van mensen door hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en krijg je een diverser team;
 • is het financieel gunstig omdat je loonkostensubsidie ontvangt, financiële tegemoetkoming krijgt bij extra kosten én in aanmerking komt voor kortingen op WIA- en WW-premies;
 • kunnen jij en je medewerker gebruikmaken van hulp en begeleiding door een van onze ervaren werkcoaches;
 • kun je verzuimuren terugvorderen dankzij de no-riskpolis van UWV;
 • gaat de medewerker weer bij/via WVS aan de slag als je de arbeidsovereenkomst wilt ontbinden. Minimale risico’s dus!
Paul Brugmans

Directeur-eigenaar AP Benelux

“WVS weet de juiste mensen te selecteren voor mijn bedrijf, en de begeleiding van medewerkers krijgt dankzij onze samenwerking een extra dimensie. Dat draagt bij aan hun en mijn arbeidsvreugde en betaalt zich ook in commercieel opzicht uit.”

Sociaal ondernemen

Samenwerken met WVS Diensten betekent dat je direct mooie kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Stuk voor stuk vakmensen die werken naar vermogen en heel graag bij jouw team willen horen. Het is ons doel om onze opdrachtgevers succesvol te ondersteunen en samen maatschappelijk verschil te maken. Dat is de kracht van sociaal ondernemen!

Samenwerken en ondernemen met je hart?

Maak een afspraak met onze teamleider Bemiddeling & Ondersteuning!
Maxime Veraart-Van Goozen