Dienst

Groen

Je hebt ze vast weleens gezien, onze groenmedewerkers. Ze schoffelen, planten, maaien, wieden en snoeien elke dag wel ergens bij jou in de buurt. Groenonderhoud voor gemeenten en non-profitorganisaties gaat voor ons hand in hand met de ontwikkeling van onze medewerkers. Mensenwerk gecombineerd met vakwerk, dus!

Waar we goed in zijn

Onkruidbestrijding

Onderhoud openbare ruimte

Milieubewust en veilig

Onderhoud natuur en bos

Over WVS Groen

Groenonderhoud

Gemeenten staan voor de uitdagende taak om woon-, werk- en natuurgebieden leefbaar en veilig te houden. Een goed onderhouden openbare ruimte zorgt namelijk voor tevreden inwoners. Het verbetert de leefbaarheid, draagt bij aan de veiligheid, gezondheid en mobiliteit en vergroot de vastgoedwaarde. WVS ondersteunt gemeenten en non-profitorganisaties bij het realiseren van die doelstellingen. In de negen West-Brabantse gemeenten waaraan wij verbonden zijn, werken onze groencollega’s samen in wijkteams. Elk wijkteam bestaat uit een voorman of -vrouw en een aantal medewerkers die samen zorgdragen voor het openbaar groen in hun wijken of gebied.

Veilig en verantwoord

Een goed onderhouden woon- en leefomgeving is heel wat waard. Laat onze groene vingers je helpen om goed voor de dag te komen. Met plezier verzorgen onze vakmensen openbare ruimtes en natuur- en bosgebieden. Natuurlijk volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen (ISO 9001 en VCA**). Dat betekent dat we veiligheid vooropstellen, duidelijke afspraken maken en zorg dragen voor plant, mens en dier. En zo hoort het, toch?

Milieubewust

Van een sociaal bedrijf als WVS mag je verwachten dat we extra oog hebben voor natuur en milieu. Onze collega’s van Groen maaien bijvoorbeeld gefaseerd en bouwen rietwallen of bijenhotels om de leefomgeving van insecten en bijen te stimuleren. We investeren in elektrisch gereedschap waardoor we minder brandstofuitstoot én geluid produceren. En bij onkruidbestrijding maken we zoveel mogelijk gebruik van thermische bestrijding. Dit houdt in dat we onkruid bestrijden door middel van hete lucht of heet water in combinatie met vegen en borstelen met staalborstels. Een arbeidsintensieve werkwijze, maar gelukkig ook een stuk schoner en helemaal volgens landelijke milieuwet- en regelgeving. Met recht ‘groen onderhoud’ dus!

Peet de Jong

Teammanager Technische Dienst & Vastgoed S&L Zorg

“Het vertrekpunt is altijd onze gezamenlijke maatschappelijk betrokkenheid en oog voor ontwikkeling. Daarbij schakelen we snel en informeel. Of het nu gaat om bijsturing, nieuwe ideeën of praktische zaken: we weten elkaar altijd te vinden.”

Sociaal ondernemen

Goed onderhouden groen én maatschappelijke meerwaarde creëren? Het zit in onze natuur. Met ons vakmanschap en inclusieve hart ben je zeker van een vruchtbare sociale samenwerking. Want alles wat je aandacht geeft, groeit.

Samenwerken en ondernemen met je hart?

Maak een afspraak met onze assistent-bedrijfsleider Groen!
Rob Maas