Extra aandacht voor laaggeletterdheid door het inzetten van interne taalbegeleiders

|

Online een vacature zoeken? Een sollicitatiebrief versturen? Digitaal betalen of reizen met het OV? Voor velen niet vanzelfsprekend. In veel bedrijven werken laaggeletterden zonder dat collega’s dit weten. Schaamte, onbegrip, kwetsbaarheid en voelbare afhankelijkheid zorgt ervoor dat hier nauwelijks over gesproken wordt. Tijd om dit taboe te doorbreken!

Beter Lezen en Schrijven

Laaggeletterdheid kan grote gevolgen hebben. Denk aan het vinden van een baan, het lezen van werk- of veiligheidsinstructies tot aan medicatie bijsluiters begrijpen. Mensen die worstelen met taal zijn vaker ziek, hebben meer last van stress en zijn minder productief. Een van de initiatiefnemers van Beter Lezen en Schrijven: Cockie van de Kamer (afdeling Arbeidsontwikkeling), maakt zich al een paar jaar hard voor dit probleem. Cockie zegt: “Het is veel meer dan kunnen lezen en schrijven. Het gaat erom dat mensen zichzelf kunnen redden, binnen WVS maar ook daar buiten.”

Basisvaardigheden

Sinds 2016 zet WVS zich in om de basisvaardigheden; taal en rekenen én digitale vaardigheden te onderhouden en verbeteren bij laaggeletterde collega’s. Voorheen werden laaggeletterde collega’s vooral aangemeld bij de plaatselijke bibliotheken, taalhuizen of bij volwassenenonderwijs met als doel hun taalvaardigheden te verbeteren. Door (fysieke) te zware belasting, afhankelijkheid van (collectief) vervoer of beperkte bereikbaarheid van leslocaties in de binnenstad, was dit niet haalbaar voor iedereen.

Niet vanzelfsprekend

Om het initiatief Beter Lezen en Schrijven beter te kunnen faciliteren is WVS dit jaar officieel gestart met interne getrainde taalbegeleiders. Een van deze taalbegeleiders is Wim Schepers. Wim vertelt: “Ik heb collega’s persoonlijk benaderd want er ligt een enorme schaamte op het niet kunnen lezen en schrijven. Ik heb mensen uitgelegd wat de bedoeling is en doordat we zowel klassikaal als een-op-een les geven, kunnen we de deelnemers zo goed mogelijk helpen. Waar de ene deelnemer zich focust op het ontwikkelen van digitale vaardigheden, oefent een andere deelnemer op begrijpend lezen. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen lezen van belangrijke brieven. Het is voor veel mensen vanzelfsprekend dat iedereen alles kan lezen en schrijven, maar dat is niet zo. Vaak zit er onder een probleem nog een onderliggend probleem. Zo was er laatst een deelnemer die geen e-mail kon versturen. Naast dat de deelnemer laaggeletterd was, beschikte de deelnemer dus ook niet over digitale vaardigheden. De deelnemer had nog nooit gewerkt met een computer maar een paar weken later kon hij een e-mail versturen. Dat maakt zowel de deelnemer als mij enorm trots.”

 

Recente berichten