‘Meneer Klaas’ kan meer dan hij dacht

||

Na een succesvolle loopbaan en gelukkig privéleven belandde Klaas Tichelaar in 2010 – door samenloop van omstandigheden – onverwachts in een uitkeringssituatie. Alles moest hij opnieuw opbouwen, maar hij kwam het te boven, rondde een studie af en heeft een agenda vol met waardevol vrijwilligerswerk. Nu is het tijd voor een nieuwe stap richting de arbeidsmarkt!

Match

Via de ISD Brabantse Wal werd de van origine Friese Klaas gekoppeld aan WVS om een leerwerktraject te starten. Hij was namelijk inmiddels bijna tien jaar uit de roulatie. Doelstelling van het traject was dus om zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt opnieuw te onderzoeken. Trajectbegeleider Peter Helmink licht toe: “Klaas heeft werkervaring in ICT en documentenbeheer en helpt als vrijwilliger mensen onder andere met budgetbeheer en computergebruik.” Detacheringsconsulente Simone Heuker wist dat ze bij School Oost op zoek waren naar een stagiaire voor de receptie en administratief ondersteunende werkzaamheden. Zij heeft beide partijen bij elkaar gebracht omdat dit een goede match zou zijn.

Uiteenlopende vragen

En zo gebeurde het dat Klaas vanaf december 2018 drie dagdelen in de week zijn plek innam aan de receptie van de Bergse basisschool. Aanvankelijk richtten zijn taken zich onder andere op de ondersteuning van de facilitaire dienst, maar dat bleek fysiek te zwaar belastend. Er werd een oplossing gevonden waarbij Klaas zich meer kon richten op ICT-gerelateerd werk, digitalisering van boeken en de administratieve ondersteuning van de directie. “Maar op een gegeven moment wist haast iedereen me te vinden voor de meest uiteenlopende vragen! Van leerkrachten tot leerlingen.”

Meneer Klaas

Dat werken met kinderen vond de vader van drie volwassen koters in het begin best spannend. “Zelf kinderen hebben, is wat anders dan er mee werken,” legt Klaas uit. Zo daagden leerlingen hem in de eerste weken weleens uit door heel veel herrie te maken in de kantine. Het leerde hem grenzen te stellen op zijn werkplek. Toen ze eenmaal doorhadden dat het nieuwe gezicht aan de balie het goed bedoelde, werd hij prompt tot Meneer Klaas omgedoopt. “Sommige kinderen kwamen hele verhalen aan me vertellen of even hun hart luchten. Heel bijzonder.”

Thuis voelen

Ook het contact met collega’s deed Klaas goed. “Je weer ergens thuis voelen en de grappen en grollen met elkaar. Dat is zo leuk aan een baan,” zegt hij tevreden. Volgens School Oost-directrice Saskia van Loon maakte Klaas een enorme persoonlijke groei door, waardoor hij veel meer is gaan openstaan voor anderen. Klaas herkent dat en vind ook dat hij assertiever is geworden en meer zelfvertrouwen heeft sinds het leerwerktraject.

Nieuw hoofdstuk

Zijn goede functioneren maakte dat het traject verlengd werd tot de zomer van 2019 en bij beide partijen een heel tevreden gevoel heeft achtergelaten. Er rolde voor Klaas niet direct een baan uit, maar dat is ook zeker geen eis bij een leerwerktraject. Ontwikkeling en ervaring staan voorop. Op dit moment is Klaas met de ISD Brabantse Wal en WVS aan de slag om met de nieuw opgedane kennis en kunde de volgende stap in bemiddeling naar een baan te maken. Klaas is positief gestemd over de toekomst: “Ik ben nu weer écht klaar voor een baan. Een nieuw hoofdstuk!”

Recente berichten