||

Tussen wal en schip

Vorige maand zijn met veel blijdschap twee collega’s officieel in dienst getreden bij WVS. Maandelijks verwelkomen wij meermaals nieuwe collega’s bij WVS maar dít keer is het een extra bijzonder moment. Deze toppers staan in het *Landelijk Doelgroep Register en door verschillende wet- en regelgeving was het voor hen tot voor kort niet mogelijk om in dienst te treden bij WVS.

“Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is bepaald dat een groep mensen die meer ondersteuning nodig heeft om aan het werk te komen in het Landelijk Doelgroepen Register wordt opgenomen. Alleen mensen met een indicatie beschutwerken kan bij sociale ontwikkelbedrijven aan de slag. De rest van de groep mensen in het LDR wordt geacht aan te kunnen sluiten op een plek in de reguliere arbeidsmarkt. De praktijk heeft ons geleerd dat een deel van deze groep het niet lukt om een baan te vinden of vast te houden, al dan niet met extra begeleiding. Zo vielen verschillende mensen tussen wal en schip. Erg frustrerend want het gaat om mensen die heel graag aan de slag willen” vertelt Jos Koopman, directeur bij WVS.

Ontwikkeltrajecten bij WVS

In 2021 stroomden beide collega’s als kandidaten via WVS Academie een ontwikkeltraject in. Dit ontwikkeltraject is voortgekomen uit een samenwerking met ISD Brabantse Wal en Werkplein. Na aanmelding krijgt de kandidaat een uitgebreide intake en vinden er verschillende onderzoeken plaats zoals een zelfscan, een beroepskeuzetest en een persoonlijkheidstest. Het ontwikkeltraject geeft kandidaten de kans om in de praktijk aan de slag te gaan en het belangrijkste: ze komen erachter wat ze leuk vinden om te doen.

Een van onze twee nieuwe collega’s is Marc Anthony. Hij heeft nu een leuke baan maar dat ging zeker niet zonder slag of stoot vertelt hij. “Een paar jaar lang werd ik van het kastje naar de muur gestuurd. Ik probeerde zelf nog wel eens te solliciteren maar met mijn LDR-indicatie (Landelijk Doelgroep Register) was dat niet eenvoudig. Ik ben enorm dankbaar dat ik door het doorlopen van het ontwikkeltraject alsnog een leuke baan heb gevonden.”

Door een wijziging in de wet- en regelgeving is het voor WVS nu mogelijk om nieuwe collega’s die het niet lukt om aan te sluiten bij een baan op de reguliere arbeidsmarkt te verwelkomen. Dat betekent voor nog meer mensen werk wat écht bij hun past.

 

*Het Landelijk Doelgroep Register (LDR) groep is een register waarin mensen staan die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

 

 

Recente berichten