Al 50 jaar hart voor mensen en werk

Met de start van 2024, begint voor WVS ook de viering van ons 50-jarig bestaan. Een jaar waarin we gaan terugblikken, vieren en zeker ook vooruitkijken. Want wat in 1974 begon als een werkvoorzieningsschap, groeide afgelopen decennia uit tot een modern sociaal ontwikkelbedrijf. Er is een hoop veranderd, maar de rode draad is én blijft onze missie om mensen vooruit te helpen.

Voor ik 15 jaar geleden bij WVS begon, werkte ik bij een SW-bedrijf in Helmond. Ik verdiepte me daar destijds in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en ontdekte dat die wet pas in de tweede helft van de vorige eeuw is ontstaan. Voor die tijd werden mensen met een arbeidsbeperking in ons land opgevangen door kerkelijke instellingen of gegoede sociale kringen; er was altijd wel een plekje waar je mee kon draaien. Maar na de Tweede Wereldoorlog veranderde onze samenleving en ontstond er steeds meer behoefte om de zorg voor deze doelgroep structureel in te richten door middel van landelijke wet- en regelgeving.

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
Op 1 januari 1969 werd door onze regering in Den Haag de Wsw ingevoerd. Het doel was ‘een eenduidig kader scheppen voor het aanbieden van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan personen die door een handicap niet in de gelegenheid zijn om onder normale omstandigheden te werken’. Een mond vol ambtelijke taal, maar het legde wel de basis voor ons soort organisaties. In 1974 bundelden in onze regio 23 gemeenten hun krachten en richtten ze samen het Werkvoorzieningsschap Westelijk Noord-Brabant op. Of ook wel liefkozend ’t Schap genoemd Namen en governance zijn in die 50 jaar veranderd, wetgeving is aangepast en ook geldstromen zijn anders ingericht. Maar de grootste ontwikkeling zit hem wat mij betreft in de verschuiving van onze aanpak: van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Talentontwikkeling en persoonlijke groei
Waar het in de beginjaren nog veel meer ging om mensen aan betaalde dagbesteding helpen, werd nuttig werk verschaffen later veel belangrijker. WVS was de plek waar je als afgekeurde arbeidskracht tot je pensioen een baan had. Op een gegeven moment hadden we –  naast de huidige bedrijfstakken – zelfs een eigen bouwbedrijf, confectieatelier en horecatak. We zijn nog steeds een van de grootste werkgevers in de regio met op onze piek bijna 2500 mensen in dienst. Uiteindelijk zijn we de afgelopen twintig jaar steeds meer gaan focussen op onze core business en bewegen we mee met de maatschappelijke tendens om talentontwikkeling en persoonlijke groei aan werk toe te voegen. Werk bieden is niet meer genoeg, we moeten mensen ontwikkelen naar werk. Wie kan, sluit aan op de arbeidsmarkt en wie extra ondersteuning nodig heeft, kan dat via WVS krijgen.

Samen halen we eruit wat erin zit
Wat ook al 50 jaar een vaste pijler van onze organisatie is, is samenwerken. Want waar zouden wij zijn zonder alle honderden ondernemers, klanten en overheidspartners die ons opdrachten gunnen en ons steunen? Zonder hen zouden wij onze sociale missie niet kunnen waarmaken. Ook de verbinding met gemeentelijke politiek in de vorm van ons algemeen bestuur en gemeenteraden is daar een mooi voorbeeld van. De 23 gemeenten die ons ooit gestart zijn, werden samengevoegd tot de 9 West-Brabantse gemeenten die we nu kennen. Zij zijn eigenaar van WVS en uit elke gemeente neemt een wethouder sociaal domein zitting in het algemeen bestuur. Samen zorgen we ervoor dat WVS altijd in dienst van de burger en de regio staat, en een vangnet én springplank blijft.

Een bijzonder jaar vol speciale momenten
En natuurlijk mag ik de allerbelangrijkste hoofdrolspelers in ons jubileumjaar niet vergeten: onze mensen! Samen maken we al zo lang ons mooie bedrijf. Zij zijn onze motor en de reden waarvoor we bestaan. Alle persoonlijke verhalen, bijzondere gesprekken, mooie en soms ontroerende contacten… Het gaat me zeker bijblijven als ik, na dit feestjaar, mijn eigen pensioen inzet. Weggaan vind ik helemaal niks en ik weet nu al dat ik met name onze medewerkers enorm ga missen. Maar eerst vieren we nog feest met elkaar. Er komen leuke open dagen op onze vestigingen om mensen kennis te laten maken met het WVS van nu. En natuurlijk een mooi feest om iedereen die bij WVS betrokken is te bedanken voor de afgelopen én toekomstige 50 jaar. Daar proosten we op!

Recente berichten