De blog van Jos

Hoog bezoek en het recept voor de toekomst

Onlangs ontvingen we staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bas van ’t Wout op een van onze vestigingen. Samen met hem brachten we een bezoek aan onze mensen bij het internationale Aloë Vera-bedrijf Forever Direct in Oud-Gastel. Een mooie gelegenheid om de staatssecretaris op het hart te drukken waar de komende jaren de uitdagingen en kansen liggen in onze sector.

Het is altijd een heel circus, zo’n officieel overheidsbezoek. Een flink ondersteunend gevolg dat meereist met de hoogwaardigheidsbekleder en een hoop regelwerk en protocollen op voorhand. Zeker in tijden waarin we allemaal net wat meer ons best moeten doen om op een gezonde en veilige manier in gezelschappen te zijn. Maar toch is zo’n dag het dubbel en dwars waard. Je krijgt namelijk wél de gelegenheid om namens al onze Nederlandse collega-sw-bedrijven een boodschap over te brengen op een belangrijke beleidsbepaler.

Een tour over de werkvloer

Toevallig was het ook het allereerste werkbezoek van de kersverse staatssecretaris Van ’t Wout. Nu komt hij zelf uit de regio West-Brabant, dus hij kende WVS al. Van ’t Wout had expliciet zijn voorkeur uitgesproken voor een tour over de werkvloer om echt met onze medewerkers te kunnen spreken. Een hele goede keuze, vind ik. Want alleen als je er helemaal in duikt en tussen de mensen gaat staan, krijg je een goed gevoel bij de praktijk.

Samen kom je verder

Zo brachten we hem in gesprek met Jutland Rademaker; een jonge medewerker van DonkerGroen uit Etten-Leur. In samenwerking met WVS behaalde hij vorig jaar een mbo-praktijkverklaring voor zijn werkervaring in het groenonderhoud bij DonkerGroen. Deze mbo-praktijkverklaring geeft Jutland officiële erkenning voor wat hij kan en biedt hem een betere onderhandelingspositie als hij ooit verder wil solliciteren. Een mooi voorbeeld van hoe je mensen meer kansen op de arbeidsmarkt geeft wanneer je als sw-bedrijf samenwerkt met regionale ondernemers.

Sociale detachering

Een ander voorbeeld van hoe essentieel die ondernemers zijn voor de toekomst van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij organisaties als WVS, is Forever Direct. In de middag bezochten we deze bijzondere wol-plek (werken op locatie, red.). Van ’t Wout sprak met een paar van onze ruim negentig medewerkers die hier gedetacheerd zijn. Peter van Eijk, Director Operations van het Oud-Gastelse distributiecentrum, benadrukte dat deze instroom voor hem als ondernemer alleen mogelijk is in de vorm van sociaal detacheren. Dit is een constructie waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen met begeleiding van WVS als het ware intrekken in het bedrijf. Het is voor beide partijen financieel en sociaal aantrekkelijk, houdt de risico’s voor de ondernemer laag en zorgt ervoor dat meer mensen aan het werk kunnen.

De Participatiewet 2.0

En ik kan Van Eijk geen ongelijk geven. Forever Direct heeft immers het werk, en WVS de expertise om onze mensen te begeleiden. Begin dit jaar schreef ik er al een blog over: sinds de komst van de Participatiewet is het voor zowel sw-bedrijven als voor ondernemers niet makkelijker geworden om iemand met een arbeidsbeperking duurzaam aan boord te brengen. Uit de eindevaluatie van de Participatiewet blijkt dat er in plaats van meer, minder mensen participeren. Niet gek als je bedenkt dat ondernemers niet de knowhow hebben om medewerkers met uiteenlopende beperkingen en mogelijkheden succesvol te begeleiden. Door een samenwerking tussen bedrijven en de sociale werkbedrijven kunnen we meer mensen aan het werk helpen.

Vangnet en springplank ineen

Als Van ’t Wout deze boodschap ten harte neemt en de rigiditeit van de Participatiewet iets weet op te rekken, dan hebben we een mooi recept voor de toekomst in handen. Want door middel van sociaal detacheren breng je onze kennis en kunde samen met de werkgelegenheid bij bedrijven in de regio. Zo is WVS het vangnet voor mensen met een arbeidsbeperking én de springplank in het begeleiden naar werk op de reguliere arbeidsmarkt.

Beste Bas… ik teken ervoor!

Recente berichten