De blog van Jos

Keer het tij en verbind je met elkaar

Alle kerstballen liggen inmiddels netjes gedesinfecteerd in de doos. De feestafwas bleef aangenaam beperkt met een klein maar fijn tafelgezelschap. En voorzichtig ontluikt landelijk de ondernemingszin weer nu ‘het coronajaar’ met een oliebol en de beste wensen symbolisch is afgesloten. Of het tij zich daadwerkelijk keert, moet blijken. Toch lijkt er geen beter moment om in te zetten op verbinding en sociaal maatschappelijke waarde.

Alles hangt met alles samen

In economisch zwaar weer lijkt het ogenschijnlijk makkelijk praten voor een door de overheid ondersteunde organisatie als WVS. Toch is dat niet zaligmakend. In mijn optiek hangt alles namelijk met alles samen. Als wij dankzij steun van het kabinet overeind blijven, maar onze klanten bij bosjes omvallen, hebben we alsnog geen werk voor onze mensen. Meer dan ooit hebben we het afgelopen jaar als samenleving beseft dat we elkaar nodig hebben om te overleven en weer op te klimmen. Voor WVS liggen in 2021 kansen in het creëren van nog efficiëntere en sterkere samenwerkingen met ondernemers en overheidspartners. Juist in moeilijke tijden is het onze rol om te blijven investeren in de ontwikkeling van mensen naar werk.

Samen focussen op ontwikkeling

Dit jaar krijgt ontwikkeling naar werk dus nog meer prioriteit dan voorheen. Met onze ketenpartners ISD Brabantse Wal en Werkplein Hart van West-Brabant staat hierin steeds centraal: hoe kijken we naar de mogelijkheden van mensen en hoe willen we ze ontwikkelen naar werk? We hebben met elkaar het inregelen van beschut werk-indicaties en de directe doorstroom naar de arbeidsmarkt goed op orde. Nu zijn we toe aan het maatwerk voor een groep mensen die tussen wal en schip valt. Deze mensen willen en kunnen aan de slag, maar veel werkgevers hebben in hun bedrijfsmodel niet de ruimte om deze doelgroep de juiste aandacht en begeleiding te bieden. In dit soort gevallen gaan we meer sturen op maatwerktrajecten en groepsdetachering. Dat is een mix van zelfstandig met minder zelfstandig werkenden op één locatie, met begeleiding vanuit ons erbij. Een ontzorgingsmodel. Zo ben je samen toch in staat toegevoegde waarde te bieden. Ook mag wat mij betreft de samenwerking met die ketenpartners nog hechter. Zo hecht dat we integraal met elkaar, binnen de beschikbare middelen, beter kunnen sturen. Om samen te zorgen dat veel meer mensen op de werkplek komen die ze verdienen en bij ze past.

Verbinden met ondernemers

WVS is al lang niet meer het werkvoorzieningsschap van vroeger. Ja, we zijn deels nog steeds actief als werkgever. Als het vangnet voor mensen die niet duurzaam zelfstandig de reguliere arbeidsmarkt op kunnen. Maar steeds meer zijn we ook een springplank. Door middel van permanente of tijdelijke begeleiding en training helpen we mensen weer zelf aansluiten bij werkgevers in de regio. Om dat inclusieproces te ondersteunen, hebben we vorig jaar MetWerk opgericht. MetWerk is een breed gedragen netwerk van bevlogen ondernemers uit West-Brabant die het belangrijk vinden om in hun eigen organisatie echt invulling te geven aan inclusie. Van scholen en gemeentes tot multinationals en de lokale supermarkt.

Bevlogenheid

En voor de duidelijkheid; inclusie gaat bij MetWerk dus niet alleen om arbeidsbeperkten, maar ook om jongeren of ouderen die aan de zijlijn staan. Het voordeel van zo’n netwerk is dat je je kunt omringen met mensen die hun bevlogenheid en kennis op dit vlak met je kunnen delen. Om contact te maken, je te blijven verbinden. Ook op 1,5 meter afstand. Want als je elkaar kent, dan heb je makkelijker wat voor de ander over en krijg je dingen gedaan. In dit inclusieproces hebben we elkaar keihard nodig; bedrijfsleven én overheid. Het doel is om volgend jaar 80 partners bij MetWerk aangesloten te hebben. En dat moet kunnen joh, kom op!

Kansen creëren in de tussentijd

Het is natuurlijk niet niks wat ons is overkomen, maar toch probeer ik optimistisch voorruit te kijken. Economie beweegt namelijk altijd in curves. Het komende jaar gaat laten zien welke effecten corona daadwerkelijk heeft gehad op de balans van Nederland en op die van de wereld. In mijn werkende leven heb ik al verschillende economische crises meegemaakt. Steeds blijkt dat de kunst is om kansen te blijven zien en samen zoveel mogelijk te sturen op werkgelegenheidsbehoud. Je moet juist in de dalen investeren om mensen klaar te stomen en warm te houden voor die arbeidsmarkt. Want die gaat vanzelf weer een keer aantrekken. Laten we, bedrijfsleven en overheid, ons dit jaar nóg meer met elkaar verbinden. En mensen zo ontwikkelen dat ze ook in mindere tijden een goede kans hebben op de arbeidsmarkt. Want als de economie die stijgende lijn straks weer oppakt, hebben we alle handen hard nodig!

Recente berichten