||

WVS erkend door landelijk PSO-keurmerk

Onlangs ontving WVS de hoogst haalbare certificering op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO); hét onafhankelijke keurmerk in Nederland dat duurzaam inclusief werkgeverschap meet. Mooie erkenning van waar we elke dag met elkaar zo hard aan werken!

Instrument

Voor ons is het niet meer dan logisch dat sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen het fundament van onze organisatie is, maar toch is het goed dat ook wij onze aanpak en meerwaarde blijven toetsen. WVS wil onze opdrachtgevers en klanten helder kunnen aantonen dat we mensen met een kwetsbare arbeidspositie ontwikkelen en duurzaam aan werk helpen. Zo’n PSO-keurmerk is daarvoor een goed instrument.

Toetsing

Uit de onafhankelijke toetsing voorafgaand aan de certificering, blijkt dat we voldoen aan de hoogste landelijke eisen en zodoende niveau ‘PSO-Trede 3’ behaalden. Daar bovenop ontvingen we het ‘PSO30+’-certificaat, wat aantoont dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat bij ons in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee sluiten we aan bij de wens van publieke opdrachtgevers om opdrachten toe te kennen aan sociale ondernemingen aan de hand van de Aanbestedingswet.

Inclusieve samenleving

Deze resultaten behalen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze klanten en opdrachtgevers te stimuleren om sociaal in te kopen en te ondernemen. Zo groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe en dat is uiteindelijk de allerbeste beloning!

 

Recente berichten