||

WVS wordt bijenambassadeur

Bij WVS hebben we hart voor mensen, maar sinds dit jaar maken we ons ook hard voor bijen in onze regio. En dat is nodig, want het diertje is onmisbaar voor het ecosysteem op aarde en wordt helaas met uitsterven bedreigd. Onze afdeling groenvoorziening wil haar steentje aan het bijenwelzijn bijdragen en werd onlangs ambassadeur van het samenwerkingsverband Bijenlandschap West-Brabant.

Samen voor de bij

Bijen redden kun je niet alleen, dus tekende WVS op 11 november jl. voor ons ambassadeurschap van Bijenlandschap West-Brabant. Bijenlandschap West-Brabant is een samenwerkingsverband van 39 regionale ambassadeurs waaronder gemeenten, het waterschap, natuurbeheerders en agrarische natuurverenigingen, maar ook een heel aantal regionale bedrijven. Het richt zich sinds 2017 op het samen bedenken en uitvoeren van concrete maatregelen om het leefklimaat voor bijen en andere bestuivers te behouden en verbeteren.

Bij-vriendelijk

Hoofduitvoerder groenvoorziening Dennis Schijvenaars van WVS licht het belang van het ambassadeurschap toe: “Het is maar een klein diertje, maar het uitsterven ervan heeft zulke grote gevolgen. Zonder bestuiving, hebben wij niks meer te eten. Zo simpel is het.” Samen met zijn team probeert hij bij de aanleg en het beheer van groenobjecten zo bij-vriendelijk mogelijk te werken. Voorbeelden daarvan zijn slimmer maaien, het plaatsen van insectenhotels en waar dat kan inzaaien van (inheemse) bij-vriendelijke bloemenmengsels. Een voor allen, allen voor de bij!

 

 

Recente berichten